Arkusz informacyjny: Różnorodność i włączenie SC Johnson

Od ponad 25 lat firma SC Johnson w sposób formalny dostrzega i wspiera różnorodność oraz włączenie w naszej firmie.
Firma SC Johnson zabrania dyskryminacji w oparciu o rasę, religię, tożsamość płciową, orientację seksualną, kulturę, pochodzenie etniczne, wiek, sprawność lub inny czynnik, który nie jest związany z pracą.
W SC Johnson sądzimy, iż kultywowanie różnorodności i włączenia jest podstawą tego, w jaki sposób zatrudniamy, zatrzymujemy i inspirujemy najlepszych ludzi. Różnorodność i włączenie są priorytetem zarówno dziś, jak i na przyszłość.

Długoterminowe zobowiązanie wobec szacunku

Naszą pierwszą formalną inicjatywę w zakresie różnorodności i włączenia wprowadziliśmy w 1992 r., gdy założyliśmy nasze Biuro ds. różnorodności w celu dostrzegania i wspierania unikalnego pochodzenia, talentów i możliwości osób zatrudnionych w SC Johnson.

Zobowiązanie zaczyna się na szczycie

Nasz przewodniczący i dyrektor generalny Fisk Johnson wyjaśnia: „Jesteśmy firmą globalną, której pracownicy są przedstawicielami każdej kultury, rasy, wyznania, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wieku i stopnia sprawności. Nasi konsumenci są tak różnorodni, jak cały świat, więc tacy są również pracownicy SC Johnson. Dostrzegamy szeroki zakres ludzkiego doświadczenia i czynimy wysiłki, by się nim cieszyć”.

Jak określamy „różnorodność”

Różnorodność oznacza cenne różnice między osobami, zapewniające SC Johnson wspólnie lepsze zrozumienie siebie nawzajem, naszych konsumentów oraz świata wokół nas. Różnice te zaczynają się od widocznych cech, jak płeć, wiek czy pochodzenie etniczne, po te mniej oczywiste, jak np. nawyki osobiste, wykształcenie, wyznanie czy lokalizacja miejsca pracy.

Jak określamy „włączenie”

Włączenie polega na tworzeniu środowiska pracy, w którym wszystkie opinie są cenione i w którym talent jest rozpoznawany, kultywowany i nagradzany. Propagujemy traktowanie wszystkich ludzi z szacunkiem, a polityka korporacyjna SC Johnson wymaga, by wszystkie osoby w firmach SC Johnson na całym świecie były traktowane w sposób uczciwy, sprawiedliwy i bezstronny. Firma ma zerową tolerancję względem dyskryminacji czy molestowania.

Firma SC Johnson zabrania dyskryminacji w oparciu o rasę, religię, tożsamość płciową, orientację seksualną, kulturę, pochodzenie etniczne, wiek, sprawność lub inny czynnik, który nie jest związany z pracą. Na całym świecie polityka zatrudnienia korporacyjnego wymaga, by każda firma SC Johnson zapewniała równe możliwości zatrudnienia dla wszystkich kwalifikujących się pracowników i kandydatów. Jedynie czynniki związane ze stanowiskiem, takie jak wyniki w pracy, wykształcenie, doświadczenie lub predyspozycje wymagane do właściwego wykonywania pracy mogą być wykorzystywane jako podstawa przy wyborze pracownika. 

Kultura wsparcia

Sześć rad biznesowych SC Johnson w Stanach Zjednoczonych, skupionych na pracownikach, zapewnia wsparcie oraz możliwości nawiązywania kontaktów, jak mentoring, angażowanie się w życie społeczności, rozwój kariery oraz działania związane ze świadomością kulturową. Należą do nich:

  • Rada Biznesowa Abilities First
  • Rada Biznesowa Profesjonalistów Azjatyckich
  • Ignite – wspieranie gejów, lesbijek oraz pracowników biseksualnych i transgenderowych
  • Inspira – wspieranie pracowników o pochodzeniu latynoskim
  • Afro-amerykańska Rada Biznesowa
  • Rada Biznesowa Kobiet
  • Rada Młodych Specjalistów
 

Niedawne przypadki uznania i nagrody

  • Firma SC Johnson uzyskała idealny wynik 100 procent w ankiecie i raporcie Korporacyjnego indeksu równości 2018. Już po raz trzynasty otrzymujemy idealny wynik, a po raz szesnasty zostajemy umieszczeni na liście Fundacji Kampanii Praw Człowieka.
  • W 2017 r. firma SC Johnson została umieszczona na liście 100 Najlepszych firm magazynu Working Mother. To był nasz 29 rok na liście, a firma SC Johnson była jedyną firmą z Wisconsin, która została wyróżniona.
  • W 2017 r. firma SC Johnson została umieszczona przez DiversityComm, Inc. w magazynie HISPANIC Network na liście Najlepszych z najlepszych w 2017 r. Czołowych pracodawców.

KarieraSC Johnson to wspaniałe miejsce pracy

KarieraW SC Johnson nasza kultura szacunku, dumy i włączenia oznacza, że z nami zajdziesz daleko (Go Further With Our Family™)

RóżnorodnośćKultura szacunku: Komunikat Fiska Johnsona na temat włączenia oraz różnorodności

RóżnorodnośćRóżnorodność dostawców SC Johnson rozpoczyna się od kontaktów z kwalifikującymi się dostawcami

Nasze przekonaniaNasze wartości: „W to wierzymy”: Wartości naszej firmy od pięciu pokoleń wyznaczają kierunki działania SC Johnson

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej