Aktywizm korporacyjny: Forum Dóbr Konsumenckich, Karta zrównoważonego czyszczenia

W SC Johnson wierzymy w przywództwo w naszej branży oraz udział w działaniach w celu ulepszania świata. Jednym tego przykładem jest nasze członkostwo w Forum Dóbr Konsumenckich (Consumer Goods Forum), a innym jest nasz udział w Karcie zrównoważonego czyszczenia Amerykańskiego Instytutu Czyszczenia.

Forum Dóbr Konsumenckich (Consumer Goods Forum)

Forum Dóbr Konsumenckich to globalna sieć dyrektorów generalnych oraz liderów wyższego szczebla ponad 400 punktów detalicznych, producentów, dostawców usług oraz innych interesariuszy. Wizja Forum to „Lepsze życie dzięki lepszej działalności” — jesteśmy dumni z naszego udziału. Nasz prezes i dyrektor generalny, Fisk Johnson, jest członkiem Rady dyrektorów Forum Dóbr Konsumenckich.

W ramach działań SC Johnson jako członka Forum:

Bierzemy udział w Globalnym programie zgodności społecznej, wielobranżowej platformy łączącej największych sprzedawców detalicznych, marki i interesariuszy, aby współpracować nad harmonizacją otoczenia standardów zgodnościowych, jednocześnie wspierając wysiłki w celu budowania możliwości na poziomie dostawców. SC Johnson pomaga w kierowaniu pracami nad Modelami referencyjnymi w ramach wprowadzania modułu środowiskowego.

Celem tych prac jest opracowanie wspólnego podejścia do monitorowania zgodności w zakresie ochrony środowiska oraz budowanie możliwości. Aby tego dokonać, tworzymy możliwe do odtworzenia i skalowalne modele do wprowadzania wymogów i metodologii w zakresie ochrony środowiska, dostarczanych przez GSCP w celu zarządzania wynikami i wpływem fabryk (Moduł środowiskowy GSCP).  We współpracy z innymi firmami i interesariuszami pracujemy nad utworzeniem wszechstronnego zestawu narzędzi dla dostawców w celu realizacji zarządzania ochroną środowiska, począwszy od zgodności, po przywództwo.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tych prac, wystarczy odwiedzić http://gscpnet.com/capacity-building/env-sustainability-models.html

Bierzemy udział w Globalnym projekcie opakowań  oraz w jego Globalnym protokole dot. zrównoważenia opakowań 2.0, wprowadzonym we wrześniu 2011 r.

Jesteśmy także zobowiązani wobec Postanowienia o wylesianiu Forum, mającego na celu pomoc w mobilizacji zasobów w celu osiągnięcia zerowego wylesienia netto do roku 2020. Rada Forum wydała postanowienie na temat wylesiania w listopadzie 2010 r. Stosując względnie niewielkie ilości oleju palmowego i jego pochodnych, firma SC Johnson jest zobowiązana, aby pomagać w osiągnięciu tego celu. Nasze zobowiązania związane z odpowiedzialnym pozyskiwaniem papieru, pulpy, opakowań oraz oleju palmowego można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat Forum Dóbr Konsumenckich tutaj.

Karta zrównoważonego czyszczenia

Firma SC Johnson jest członkiem Karty zrównoważonego czyszczenia Amerykańskiego Instytutu Czyszczenia (ACI), dobrowolnej inicjatywy branży produktów do czyszczenia, w celu promowania i wykazywania ciągłych ulepszeń w profilu zrównoważonego rozwoju branży. 

Dzięki karcie firma SC Johnson zobowiązała się wobec Zasad zrównoważonego rozwoju ACI, bierze udział w Programie danych metrycznych w zakresie zrównoważonego rozwoju ACI oraz wprowadza zestaw Najważniejszych procedur i działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, skupionego na najlepszych praktykach w obszarach takich jak wybór surowców, zarządzanie zasobami, bezpieczeństwo produktów oraz ich wytwarzanie, projekty opakowań, BHP w miejscu pracy oraz raporty zrównoważonego rozwoju.

Karta zrównoważonego czyszczenia ACI zapewnia ramy do ciągłej oceny, przeglądów i poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju na głównych etapach cyklu życia produktów.

Więcej informacji na temat ACI tutaj

Ochrona środowiskaPolityka w zakresie bezpieczeństwa dostaw produktów, BHP i ochrony środowiska SC Johnson na całym świecie

Ochrona lasówZachowanie bioróżnorodności: SC Johnson wspiera stowarzyszenie Caatinga Association w Brazylii, aby chronić lasy i ekosferę

Ochrona środowiskaKroki milowe SC Johnson w zakresie przywództwa środowiskowego

Ochrona lasówSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

SkładnikiWszystko jest chemią — dlaczego firma SC Johnson walczy z negatywnym postrzeganiem syntetycznych substancji chemicznych

SkładnikiPromowanie bezpieczeństwa w zakresie środków chemicznych i chemii gospodarczej: SC Johnson wspiera reformę Ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA) w Stanach Zjednoczonych

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej