Torby SC Johnson marki Ziploc®

Recykling toreb Ziploc®: Przybliżanie społecznościom recyklingu domowego folii plastikowej

„Od dziesięcioleci pracujemy nad zmniejszeniem naszego śladu środowiskowego. To część naszej tożsamości. To sposób, w jaki działamy. Torby Ziploc® z recyklingu to kolejny przykład, który to potwierdza”. – Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
Opracowując swoje produkty, firma SC Johnson myśli nie tylko o tym, jak dobrze będą służyć ludziom, ale też o ich wpływie na naszą planetę.
Oto rozczarowujące dane statystyczne: ponad 18 000 sklepów na terenie Stanów Zjednoczonych przyjmuje obecnie torebki marki Ziploc® oraz inne folie plastikowe do recyklingu. Jednak co roku recyklingowi poddawane jest jedynie około 4 procent folii plastikowej. 
 
Jesteśmy firmą, która dąży do jak największej redukcji odpadów, dlatego bardzo nam zależy, by zwiększyć ten wskaźnik. Wiemy, że najlepszym sposobem na zwiększenie wskaźnika recyklingu jest sprawienie, by programy recyklingowe były jak najbardziej dogodne i dostępne, toteż pracujemy nad realizacją programu recyklingu domowego folii plastikowej.  Nawiązujemy relacje partnerskie ze społecznościami z całych Stanów Zjednoczonych, aby zachęcić do odbioru folii plastikowej w ramach programu recyklingu domowego, a także ogłosiliśmy rozpoczęcie naszego pierwszego programu partnerskiego w 2019 r.

Począwszy od listopada 2019 r. mieszkańcy Bradley Beach w stanie New Jersey mogą prowadzić recykling plastikowych toreb, folii plastikowej oraz plastikowych opakowań za pomocą koszy do recyklingu domowego. Ten pilotażowy program utworzony przez okręg Bradley Beach we współpracy z SC Johnson to pierwszy program domowego recyklingu folii plastikowej w całym stanie. Do tej pory mieszkańcy musieli korzystać z programów recyklingu folii plastikowej poprzez oddawanie odpadów w sklepie. 

Program ten oferuje bardziej dogodną opcję dla konsumentów, co prowadzi do zwiększenia wskaźnika recyklingu. W ramach tego partnerstwa firma SC Johnson dostarczyła materiały edukacyjne dla społeczności oraz sfinansowała pojazd do odbioru odpadów z koszy do recyklingu domowego.

Po odebraniu folii plastikowej departament robót publicznych Bradley Beach będzie sprzedawać folię nabywcom z rynku końcowego w celu przetworzenia jej na nowe produkty.

Ułatwienie konsumentom recyklingu plastiku to jeden z najlepszych sposobów na redukcję odpadów. Z dumą ogłaszamy dołączenie społeczności Bradley Beach do tej inicjatywy oraz dziękujemy jej za pionierską postawę. Mam nadzieję, że jest to pierwszy z wielu pilotażowych programów w USA.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
Program realizowany w Bradley Beach to nowa inicjatywa, jednak nasze zaangażowanie w zakresie recyklingu trwa już od wielu lat.

Torby marki Ziploc® są na to świetnym przykładem – od lat szukamy nowych sposobów, aby zwiększyć ich możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania. Najpierw skupiliśmy się na Stanach Zjednoczonych, które są naszym największym rynkiem zbytu dla tych toreb. 
 
Dzięki przeprowadzonym badaniom wiemy, że aby poprawić zwyczaje recyklingowe, musimy rozwiązać dwa problemy. 
 
Po pierwsze musi istnieć dobry rynek dla folii plastikowej pochodzącej z recyklingu. Pomoże on rozwijać programy ułatwiające recykling. Po drugie, choć torby marki Ziploc® już nadają się do recyklingu, chcemy, aby można było umieszczać je wszędzie w pojemnikach do recyklingu domowego. Dzięki temu będzie on jeszcze łatwiejszy i miejmy nadzieję, że poprawi to też statystyki dotyczące recyklingu.
„Od dziesięcioleci pracujemy nad zmniejszeniem naszego śladu środowiskowego. To część naszej tożsamości. To sposób, w jaki działamy. Torby Ziploc® z recyklingu to kolejny potwierdzający to przykład.

Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

Jednym z priorytetów jest przekształcenie używanej folii plastikowej w coś bardzo użytecznego, ponieważ wiemy z doświadczenia, że wskazanie nowych możliwości wykorzystania plastiku z recyklingu zwykle powoduje powstanie możliwości dogodnego recyklingu. 
 
W Europie sprzęt do czyszczenia zanieczyszczonej folii plastikowej jest już w powszechnym użyciu. Jest to ważne, ponieważ największą barierą utrudniającą recykling domowy jest fakt, że folie plastikowe w pojemnikach do recyklingu ulegają dodatkowemu zabrudzeniu, co ogranicza możliwości ich ponownego wykorzystania. Obecnie większość amerykańskich zakładów recyklingowych wybiera folie plastikowe ze strumienia recyklingu i wysyła je bezpośrednio na wysypiska. 
 
Istnieje jednak lepszy sposób. W Europie zanieczyszczona folia plastikowa jest myta i przetwarzana na pellety, dzięki czemu może zostać stopiona i wykorzystana ponownie. W oparciu o tę koncepcję rozpoczęliśmy w Stanach program pilotażowy z firmą recyklingową, produkującą również torby na śmieci, przy wykorzystaniu recyklingowanych plastikowych pelletów. 

Od stycznia 2019 r. są one dostępne do kupienia na portalu Amazon.com. To pierwsze worki na śmieci wykonane w 100% z folii plastikowych z recyklingu pochodzących od konsumentów, w tym z torebek Ziploc® zbieranych poprzez centrum recyklingu w USA.

Cieszymy się, że dzięki nieustającym poszukiwaniom nowych technologii i rozwiązań do recyklingu tworzyw sztucznych będziemy w stanie zmniejszyć o miliony kilogramów ilość folii plastikowej trafiającej na wysypiska. Jesteśmy przekonani, że nam się uda.

To już nie pierwsza inicjatywa SC Johnson mająca na celu dokonanie rewolucji w recyklingu. W latach 90. XX wieku stanęliśmy na czele krajowej obywatelskiej koalicji promującej recykling stalowych puszek, takich jak pojemniki z aerozolem stosowane w wielu naszych produktach. Do roku 2016 ponad 222 miliony mieszkańców Stanów Zjednoczonych miało możliwość korzystania z recyklingu domowego oraz innych dogodnych opcji recyklingu pojemników po aerozolu. 

Podobnie w Argentynie, Chile i Urugwaju wprowadziliśmy innowacyjny program, który poprawił wydajność recyklingu pojemników po aerozolu, jednocześnie tworząc lepsze środowisko pracy dla osób zatrudnionych w zakładach gospodarki odpadami. 

Nasze torby marki Ziploc® ułatwiają życie wielu milionom osób oraz rodzin. Stają się jeszcze cenniejsze dzięki zwiększeniu stopnia ich powtórnego przetwarzania. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby recykling stał się jak najdogodniejszy dla wszystkich. Mamy nadzieję, że wy również skorzystacie z możliwości recyklingu torebek i innych artykułów nadających się do powtórnego przetworzenia.
Oto inne przykłady działań SC Johnson mających na celu redukcję odpadów plastikowych.

  • 94% opakowań plastikowych SC Johnson jest teraz zaprojektowanych pod kątem umożliwienia recyklingu, ponownego użycia lub biodegradowalności – to wzrost z 90% w roku podatkowym 2017/2018. Naszym celem jest osiągnięcie 100% w 2025 r.
  • SC Johnson wykorzystuje butelki z recyklingu pochodzące od konsumentów w kilku liniach produktów, zaś w 2019 r. wprowadzono pierwszą butelkę plastikową wyprodukowaną w 100% z plastiku odzyskanego z oceanu w obrębie ok. 50 km od oceanu lub drogi wodnej w krajach, w których brakuje skutecznych formalnych sposobów zbierania odpadów.
  • W roku podatkowym 2018/2019 firma SC Johnson usunęła ponad 1,7 mln kg plastiku z jej podstawowych opakowań.

Razem możemy ochronić naszą planetę dla dobra przyszłych pokoleń.


Produkty mające określony celPlastikowe torebki nadające się na kompost marki Ziploc® ułatwiają pracę w kompostowniach i zmniejszają ilość odpadów składowanych na wysypiskach

PlastikPlastik w oceanach: SC Johnson reaguje na zanieczyszczenie plastikiem w Indonezji, jednocześnie pomagając rodzinom

PlastikKończąc z plastikowymi odpadami: Firma SC Johnson zobowiązała się do zwiększania skali ponownego wykorzystywania plastiku oraz zatrzymania zanieczyszczenia plastikiem

RecyklingSCJ Recyklinguje: Zwiększenie skali recyklingu w Ameryce Łacińskiej dzięki innowacjom, edukacji

Ochrona środowiskaZarządzanie zgodnie z zasadą „zero odpadów”: 100% fabryk SC Johnson obecnie nie wysyła na wysypiska żadnych odpadów produkcyjnych

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej