SC Johnson promuje rozwiązania powstrzymujące wylesienie

Ochrona lasów: SC Johnson kontynuuje wysiłki, aby powstrzymać wylesianie

SC Johnson angażuje się w tworzenie zasad ochrony lasów i poszukiwanie sposobów zapobiegania wylesianiu.
Jako członek Forum Dóbr Konsumenckich (Consumer Goods Forum, CGF), SC Johnson podziela zaangażowanie na rzecz ograniczenia do 2020 roku wylesiania netto do zera.
W SC Johnson rozumiemy, że wybory, których dokonujemy świadczą o nas. I powinny. I dlatego chcemy abyście wiedzieli, że ciężko pracujemy nad tym, żeby działać w sposób zrównoważony i etyczny. A tam gdzie mamy wpływ na naszą planetę, działamy ostrożnie. 
 
Podejmujemy decyzje pomagające zachować naszą planetę dla przyszłych pokoleń – od inwestowania w energię odnawialną poprzez zmniejszanie ilości odpadów w ramach prowadzonej działalności po dążenie do ograniczenia wylesiania netto do zera.
Jako członek Forum Dóbr Konsumenckich (CGF), podzielamy zaangażowanie na rzecz ograniczenia do 2020 roku wylesiania netto do zera poprzez zrównoważone pozyskiwanie masy celulozowej, papieru, opakowań i oleju palmowego. 

W osiągnięciu tego celu współpracujemy z naszymi dostawcami, partnerami i innymi zainteresowanymi stronami, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
Jako członek CGF, w pełni dostosowaliśmy nasze procedury wewnętrzne i zobowiązania na rok 2020 do wytycznych CGF w sprawie masy celulozowej, papieru i opakowań. Możesz o nich przeczytać tutaj.
 
SC Johnson będzie:
 
 • Kupować do 2020 roku 100% naszej masy celulozowej, papieru i opakowań od certyfikowanych, zrównoważonych dostawców (posiadających certyfikaty FSC, PEFC lub inne powszechnie uznawane) lub ze źródeł pochodzących z recyklingu.
 • Rezygnować z zakupów masy celulozowej i produktów papierowych zawierających włókna drzewne z kontrowersyjnych źródeł, takich jak obszary chronione i obszary, na których trwają konflikty (gdzie handel drewnem prowadzi do gwałtownych konfliktów zbrojnych lub zagraża stabilności kraju lub regionu).
 • Optymalizować nasze opakowania papierowe, aby zminimalizować ich wpływ na środowisko.
 • Rozważać związany z wyborem włókien ich wpływ na środowisko w całym cyklu życia opakowania i wpływ na różnorodność biologiczną.
 • Sprawdzać, czy dostawcy pozyskują włókno pierwotne z regionów wysokiego ryzyka lub państw wymagających weryfikacji ze strony regionalnych lub globalnych systemów certyfikacji lasów.
 • Współpracować z naszymi dostawcami w celu osiągnięcia stopniowej poprawy, a także mierzyć postępy poprzez przeprowadzanie przez dostawcę samooceny weryfikowanej, a następnie przez regularne, niezależne audyty.
 
Będziemy również kupować masę celulozową, papier i opakowania od dostawców, którzy:
 
 • Przestrzegają kodeksu postępowania dostawców SC Johnson
 • Stosują zrównoważone praktyki gospodarki leśnej, które są opłacalne ekonomicznie, przyjazne dla środowiska i korzystne społecznie.
 • Unikają pozyskiwania włókien z lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value, HCV).
 • Dokonują legalnej wycinki drzew i prowadzą handel surowcami zgodnie z odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami oraz traktatami.
 • Prowadzą z nami dialog wspierający ciągłe doskonalenie ich procesów.
W SC Johnson używamy stosunkowo niewielkich ilości oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych lub ich pochodnych, jednak mimo wszystko zdajemy sobie sprawę z wpływu niezrównoważonej produkcji z wykorzystaniem oleju palmowego na naszą planetę i na ochronę lasów dla przyszłych pokoleń.

Chcąc wspierać ochronę lasów, ograniczyliśmy korzystanie z niezrównoważonego oleju palmowego do nowych zastosowań w naszych produktach i pracujemy nad jego wyeliminowaniem w produktach SC Johnson na całym świecie w miarę wprowadzania zmian w ich składzie. Materiały podlegające ograniczeniom nie mogą być wykorzystywane w naszych produktach lub mogą być stosowane jedynie za zgodą kierownictwa wyższego szczebla w połączeniu z określonymi datami wyjścia.


Aby osiągnąć te cele, SC Johnson będzie:

 • Prowadzić rozmowy z dostawcami i dokonywać przeglądu ich praktyk w zakresie produkcji i dostaw oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych lub ich pochodnych.
 • Powstrzymywać lub eliminować zakupy oleju palmowego od dostawców, którzy celowo przyczyniają się do wylesiania lub negatywny wpływ produkcji oleju palmowego na środowisko i człowieka.
 • Dokonywać ciągłego przeglądu polityk i praktyk, aby w ten sposób zwiększyć wpływ łańcucha dostaw na zrównoważony rozwój.

Wiemy, że prawdziwego postępu nie da się osiągnąć samemu. Niezależnie od tego, czy chodzi o naszych dostawców, firmy czy inne organizacje, uważamy, że do rozwiązywania globalnych problemów, takich jak wylesianie, kluczowa jest współpraca.
 
Poprzez aktywne uczestnictwo w misji Forum Dóbr Konsumenckich, bronimy lasów, jednocześnie zachęcając inne firmy do pójścia w nasze ślady. 
 
Przez ostatnią dekadę – we współpracy z Conservation International (CI) – wspieraliśmy również szereg inicjatyw mających na celu zarówno wzrost świadomości, jak i zebranie funduszy na ochronę Puszczy Amazońskiej i ponowne zalesianie
 
Razem możemy wznieść się na wyżyny i wzajemnie się dopingować do pracy nad bardziej zrównoważoną przyszłością. 

Ochrona środowiskaKroki milowe SC Johnson w zakresie przywództwa środowiskowego

Ochrona lasówZachowanie bioróżnorodności: SC Johnson wspiera stowarzyszenie Caatinga Association w Brazylii, aby chronić lasy i ekosferę

Ochrona środowiskaMinimalizacja odpadów: Projekt wykorzystania ładowności ciężarówek zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i zużycie paliwa

Ochrona środowiskaZarządzanie zgodnie z zasadą „zero odpadów”: 100% fabryk SC Johnson obecnie nie wysyła na wysypiska żadnych odpadów produkcyjnych

Ochrona lasówSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

Ochrona lasówWspółpraca na rzecz środowiska — firma SC Johnson i organizacja Conservation International wspólnie walczą z wylesieniem

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej