SC Johnson i Fisk Johnson przekazują 150 milionów dolarów na szkołę biznesową Cornell

Nadanie nazwy SC Johnson College of Business w Cornell University, po tym jak spółka i Fisk Johnson przekazali 150 milionów dolarów

Fisk Johnson i SC Johnson przekazali 150 milionów dolarów na rzecz SC Johnson College of Business w Cornell University, aby wspierać rozwój przyszłych liderów biznesu.
Zamiłowanie do nauki: Fisk Johnson uzyskał 5 dyplomów na Cornell University, w tym MBA, tytuł magistra inżyniera oraz doktorat z fizyki.
Na przestrzeni lat SC Johnson, nasz filantropijny oddział SCJ Giving, Inc. i rodzina Johnson przeznaczyli miliony dolarów na rozwój edukacji na wszystkich poziomach. Jednak w 2017 r. nasz dar był wyjątkowy zarówno pod względem wartości, jak i aspiracji. 
 
Prezes i dyrektor generalny Fisk Johnson oraz SC Johnson ogłosili połączoną darowiznę na rzecz Cornell University w wysokości 150 milionów dolarów – największą, jaka kiedykolwiek trafiła do Ithaca College i drugą co do wielkości na rzecz college of business.
 
 
A w szczególności ma ona na celu wsparcie rozwoju przyszłych liderów biznesu.
Rola biznesu w tworzeniu lepszego życia
W tym materiale wideo Cornell University z 2009 roku, Fisk i Sam Johnson mówią o wpływie, jaki biznes może mieć na ludzi i naszą planetę.
Dar dla Cornell University pokazuje wiarę nie tylko w szkołę, ale także w przyszłe pokolenia – naukowców, biznesmenów, twórców i inżynierów. Nasza firma i cały świat liczą na innowacje i rozwiązania na miarę przyszłości, które powstaną w tych wyjątkowych umysłach. 
 
Fisk – który uzyskał 5 dyplomów na Cornell – ogłaszając darowiznę powiedział: „Liczę na to, że ten dar będzie dużym impulsem do rozwoju programu biznesowego w Cornell, wspierając jego trzy szkoły i wzmacniając to, co czyni każdą z nich wyjątkową.
 
Dodał również, że chociaż jego rodzina jest osobiście związana z Cornell, skala tego daru i wartości, które za nim stoją, są znacznie szersze, wpisując się w bogatą historię inwestowania w edukację, młodzież i tworzenie możliwości.
Chociaż nadanie przez Cornell nazwy SC Johnson College of Business to zaszczyt, to nie jestem tutaj ważny ani ja, ani moja rodzina. Tu chodzi o przyszłość Cornell jako najlepszej szkoły biznesowej w kraju i o sukces trzech bardzo cenionych szkół, które wchodzą w jej skład.

Fisk Johnson, Prezes i dyrektor generalny SC Johnson

Dotacja obejmuje grant o wartości 50 milionów dolarów, którego przekazanie jest uzależnione od zrealizowania celu w zakresie wyposażenia wydziału, studentów i programów. Dzięki tak sformułowanemu wyzwaniu przewidywane jest zebranie dodatkowych 150 milionów dolarów. W połączeniu z dotacją, jaką przekazali SC Johnson i Fisk Johnson, łączne środki przeznaczone na wzmocnienie wyposażenia uczelni wyniosą 300 milionów dolarów.

Przekazana darowizna sfinansuje również program SC Johnson Scholars. W ramach tego programu studenci szkół Dyson i Hotel mają możliwość udziału w różnych wydarzeniach organizowanych przez firmę, w tym stażach wakacyjnych.
Rodzina Johnsonów jest od wielu pokoleń oddana Cornell i jego misji. Olaf Brauner, teść przywódcy trzeciej generacji, H. F. Johnsona, Jr., rozpoczął tam nauczanie w 1896 roku, a następnie założył Wydział Sztuki, na którym był profesorem przez ponad 40 lat. H. F. uzyskał dyplom w 1922 roku. Jego syn i synowa, Sam i Gene Johnsonowie, ukończyli Cornell we wczesnych latach pięćdziesiątych XX wieku. Cała czwórka ich dzieci, w tym nasz dyrektor generalny, Fisk Johnson, studiowała w Cornell.
 
Jak wyjaśnia Fisk: „W 1918 roku mój pradziadek wysłał mojego dziadka do Cornell po tym, jak produkty jednej z firm zaprojektowane do ochrony chłodnic Modelu T spowodowały w nich spustoszenie. W ten sposób nasz pierwszy chemik, mój dziadek, rozpoczął naukę w Cornell, a dziś Cornell ma jedną z najlepszych szkół biznesowych, z której firma regularnie rekrutuje wielu utalentowanych absolwentów”.
GÓRA : H.F. Johnson Museum of Art na Cornell University zostało zaprojektowane przez I.M. Pei.
DNO : Sam (w środku) przygląda się, jak H.F. (siedzący) jest witany podczas otwarcia muzeum, które powstało dzięki niemu.
Rodzina Johnsonów przekazywała również wielokrotnie datki na rzecz uniwersytetu, w tym dla Podyplomowej Szkoły Zarządzania Samuela Curtisa Johnsona, Centrum Ptaków i Bioróżnorodności Imogene Powers Johnson, Muzeum Sztuki Herberta F. Johnsona, Katedry Chemii Przemysłowej Herberta Fiska Johnsona oraz Katedry Zrównoważonej Globalnej Przedsiębiorczości Samuela C. Johnsona w Johnson School.

EdukacjaSC Johnson wspiera fundusze STEM, umiejętność czytania i pisania oraz innowacje

EdukacjaSC Johnson kontynuuje kilkudziesięcioletnią historię swojej działalności w Brazylii, pomagając edukować dzieci w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki

EdukacjaBez opłat: Kierownictwo SC Johnson wspiera edukację i rozwój karier członków społeczności, przekazując fundusze na cele programu Gateway Promise

EdukacjaRozwijanie umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych: SC Johnson wspiera edukację i rozwój ekonomiczny poprzez rozbudowę szkół technicznych

FilantropiaSC Johnson pomaga dzieciom w nauce pływania, funduje park wodny dla lokalnej społeczności

EdukacjaNauka w praktyce: Mr Muscle Science Lab wspiera edukację w zakresie nauk ścisłych (STEM) w RPA

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej