Partnerzy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, firma SC Johnson i organizacja Conservation International, razem walczą o zatrzymanie wylesienia Amazonii

Współpraca na rzecz ochrony środowiska: firma SC Johnson i organizacja Conservation International wspólnie walczą z wylesieniem

Przez ponad 15 lat firma SC Johnson i organizacja Conservation International współpracowały w ramach inicjatyw zrównoważonego rozwoju na rzecz ochrony środowiska.
W ramach swojego najnowszego programu SC Johnson i Conservation International pomogą w zasadzeniu blisko 3 milionów drzew w Amazonii.

Żadna organizacja nie poradzi sobie sama ze wsparciem zrównoważonego rozwoju i ochroną planety. Firma SC Johnson jest dumna z trwającej ponad 15 lat współpracy z organizacją Conservation International, mającej na celu ochronę lasów i zasobów naturalnych. 

W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat udało nam się zrealizować największy w historii program typu „akr do akra”, który pozwala chronić lasy deszczowe Amazonii. Środki z kampanii zostaną przeznaczone na ochronę lasów tropikalnych oraz zasadzenie w Amazonii około 3 milionów drzew.

Fisk Johnson członek-założyciel zespołu Team Earth organizacji Conservation International

Od 2001 roku firma SC Johnson jest obecna w radzie Centrum na rzecz przywództwa środowiskowego w biznesie będącej częścią organizacji Conservation International. W 2009 roku staliśmy się członkiem-założycielem grupy Team Earth — należącej do organizacji Conservation International — inicjatywy o światowym zasięgu mającej na celu zjednoczenie przedstawicieli świata biznesu, organizacji pożytku publicznego oraz innych uczestników, aby podjąć wyzwania związane z ochroną środowiska.

Przystąpienie do tej organizacji było naturalnym, kolejnym krokiem dla firmy SC Johnson. W tamtym momencie już przekroczyliśmy nasz cel zrównoważonego rozwoju na rok 2011, jakim było obniżenie emisji gazów cieplarnianych przez fabryki o 27% w porównaniu z wartością początkową z 2000 r. Aktualnie udało nam się osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55%, a także zmniejszyliśmy odpady produkowane przez nasze zakłady zlokalizowane na całym świecie o 79%.

Firma SC Johnson współpracowała z organizacją Conservation International w ramach jej programu REDD+ w Amazonii Peruwiańskiej, aby zaangażować społeczności w ochronę, zachowanie lasów oraz zapewnić źródło utrzymania, jednocześnie zmniejszając emisję dwutlenku węgla.

Współpracując z partnerami, którzy rozumieją konieczność odwołania się do solidnej podbudowy naukowej, dobrobytu ludzkości oraz rozwoju wsparcia ochrony środowiska, możemy wspólnie poczynić ogromne kroki w zakresie ochrony światowych zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

Współpracowaliśmy z organizacją Conservation International, aby pomóc w powstaniu filmu w rzeczywistości wirtualnej pod tytułem „Under the Canopy” (Pod koroną drzew). W ramach programu zaprosiliśmy ludzi z całego świata, aby pomogli nam objąć ochroną 4000 hektarów lasów deszczowych Amazonii poprzez kampanię „akr do akra”. Dzięki temu programowi, za pośrednictwem witryny internetowej Conservation International udało się zdobyć środki ze wszystkich 50 stanów USA oraz z 31 krajów.

Zebrane fundusze są przeznaczane na rozpoczęcie największego na świecie projektu ponownego zalesienia w brazylijskiej Amazonii. Sześcioletni projekt o wartości milionów dolarów jest rezultatem współpracy pomiędzy organizacją Conservation International, Ministerstwem Ochrony Środowiska Brazylii, Globalnym Funduszem Ochrony Środowiska (Global Environment Facility, GEF), Bankiem Światowym oraz festiwalem muzycznym Rock in Rio i pozwoli na przywrócenie 73 milionów drzew w brazylijskiej części Amazonii do 2023 r. 

Te wysiłki pomogą ponadto Brazylii zbliżyć się do osiągnięcia, ustalonego w porozumieniu paryskim, celu ponownego zalesienia 12 milionów hektarów powierzchni do 2030 r.

Firma SC Johnson zdobyła najbardziej prestiżową nagrodę organizacji Conservation International — Global Conservation Hero. Jest ona przyznawana osobom i organizacjom, których zaangażowanie oraz działania na rzecz ochrony środowiska przyczyniły się do znaczących zmian na rzecz dobrostanu naszej planety i jej mieszkańców.

Nagrodę odebrał Fisk Johnson, nasz prezes i dyrektor generalny, a także aktor Harrison Ford i Luis Justo, dyrektor festiwalu muzycznego Rock in Rio.

Fisk Johnson, Harrison Ford i Luis Justo przyjmują nagrodę Global Conservation Hero przyznawaną przez Conservation International
Organizacja Conservation International przyznała Fiskowi Johnsonowi, prezesowi i dyrektorowi generalnemu firmy SC Johnson, a także aktorowi Harrisonowi Fordowi i Luisowi Justo, dyrektorowi festiwalu muzycznego Rock in Rio, nagrodę za przejęcie przez nich roli liderów w dziedzinie ochrony środowiska.

„Tropikalne lasy deszczowe to jeden z najważniejszych ekosystemów naszej planety, niezbędny wszystkim ludziom” — wyjaśnił Fisk, mówiąc o otrzymanej nagrodzie.„Jesteśmy zaszczyceni przyznanym przez organizację Conservation International wyróżnieniem za nasz wkład w zdrowie i przyszłość Amazonii. Ochrona lasów ma kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości i mam nadzieję, że nasze wsparcie zachęci innych do zaangażowania się w tę kwestię”. 

„Zdecydowane zaangażowanie firmy SC Johnson w ochronę lasów Amazonii – w szczególności jej ostatnie działania na rzecz ochrony 4000 hektarów Amazonii we współpracy z organizacją Conservation International w tym roku – to przykład modelowego przejęcia pozycji lidera oraz inicjatywy, aby zagwarantować dobrostan Amazonii, jej rdzennych społeczności oraz reszty świata”, powiedział M. Sanjayan, prezes Conservation International.

To zaangażowanie, które zamierzamy kontynuować w przyszłości.

Ochrona lasówSC Johnson wspiera Conservation International oraz jej inspirującą podróż w wirtualnej rzeczywistości po Amazonii

Ochrona lasówZachowanie bioróżnorodności: SC Johnson wspiera stowarzyszenie Caatinga Association w Brazylii, aby chronić lasy i ekosferę

Ochrona lasówSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

Ochrona środowiskaKroki milowe SC Johnson w zakresie przywództwa środowiskowego

Ochrona środowiskaOchrona lasów: SC Johnson kontynuuje wysiłki, aby powstrzymać wylesianie

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej