W jaki sposób strategiczne partnerstwa pomagają firmie SC Johnson w zwiększaniu działań przy zwalczaniu chorób przenoszonych przez komary na całym świecie

Strategiczne partnerstwa odgrywają ogromną rolę w pomocy SC Johnson we wnoszeniu większego wpływu na świecie.
„SC Johnson jest liderem w zakresie badań nad insektami. Angażujemy się na rzecz ochrony dobrostanu osób oraz w szczególności ich ochrony przed chorobami przenoszonymi przez owady.” – Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
Ulepszanie świata to ogromnie trudne zadanie. Gdy taki jest cel, szybko dostrzega się, jak ważne są strategiczne partnerstwa, by spowodować wpływ wykraczający poza to, co można zrobić samemu. 

W SC Johnson za pomocą naszych wysiłków utworzyliśmy wiele kluczowych partnerstw, pomagających ludziom w unikaniu ukąszeniom przez komary oraz chorób, które mogą być przez nie przenoszone. Współpracując z partnerami z rządu, przemysłu oraz organizacji pozarządowych na całym świecie, mamy na celu znaczny wpływ, szczególnie na osoby u podstawy piramidy, inaczej „BOP” (ang. base of the pyramid). 
Sesja edukacyjna z ochrony przed komarami na wiejskich terenach Rwandy. 

Do 90 procent mieszkańców Rwandy jest narażonych na ryzyko malarii. Aby móc reagować na to ryzyko oraz na inne problemy zdrowia publicznego, w roku 2018 firma SC Johnson sformalizowała partnerstwo z Ministerstwem Zdrowia Rwandy oraz z Towarzystwem Zdrowia Rodzinnego Rwandy.

Chodziło o połączenie liderów z sektora prywatnego, akademickiego oraz opieki zdrowotnej, aby zbudować silniejszy, sprawniej działający system opieki zdrowotnej i aby usługi były łatwiej dostępne. Dr Diane Gashumba, Minister Zdrowia Rwandy, powiedziała, że partnerstwo to „pomogłoby poprawić ogólne zdrowie rodzin oraz niezwłocznie zareagować na wyzwania w opiece zdrowotnej, takie jak malaria, w całym kraju”.

Zbudowaliśmy 10 stanowisk zdrowotnych w Rwandzie, tworząc dostęp do usług zdrowotnych dla ponad 60 000 osób. Przedtem szacowano, że przeciętny mieszkaniec Rwandy musiał iść do trzech godzin, aby dotrzeć do punktu usług zdrowotnych.

 
Jedno ze wspieranych przez SC Johnson stanowisk zdrowotnych w Rwandzie. 
W 2019 r. ogłosiliśmy plany wspierania rozwoju kolejnych 40 stanowisk zdrowotnych, poszerzając dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacji w zakresie malarii dla ponad 200 000 osób. To ekscytujący krok, którego nie moglibyśmy wykonać bez naszych partnerów obsługujących te stanowiska. 

Manasseh Gihana Wandera, dyrektor wykonawczy Towarzystwa Zdrowia Rodzinnego Rwandy, mówi, że stanowiska te umożliwią jego zespołowi „dotarcie do wiejskich społeczności, nauczanie o sposobach zapobiegania malarii oraz dostarczenie holistycznego podejścia dostępu do usług służby zdrowia”.

Ta ciągła współpraca obejmuje rozwój krajowych standardów, które mają na celu zwalczanie chorób przenoszonych przez komary oraz ustanowienie lokalnych norm w zakresie bezpieczeństwa i wydajności produktów do zwalczania szkodników. Standardy te skupią się na dystrybucji oraz wykorzystywaniu odstraszaczy przeciwko owadom do rozpylania w otoczeniu oraz na skórę, a także na zachęcaniu do pozytywnych zmian zachowań, w celu zmniejszania potencjalnego ryzyka chorób przenoszonych przez komary.
Oprócz pomocy lokalnym rodzinom, partnerstwo z Ministerstwem Zdrowia Rwandy oraz z Towarzystwem Zdrowia Rodzinnego Rwandy dostarcza wnioski oraz najlepsze praktyki, które pomogą nam w zwalczaniu malarii w innych krajach świata.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
Odwiedzając jedno z obecnych stanowisk zdrowotnych, prezes i dyrektor naczelny Fisk Johnson powiedział, że opowieści, jakie słyszał od pracowników oraz pacjentów, były wzruszające i pełne przekazu. Równie ważne jest, że wnioski z tego partnerstwa mogą przynieść więcej wysiłków w przyszłości. 
Kolejnym partnerem w naszej walce w ochronie ludzi przed chorobami przenoszonymi przez komary jest Uniwersytet Notre Dame. Jako szanowany lider w zakresie badań nad chorobami przenoszonymi przez nosicieli, uniwersytet ten pracuje nad wykazywaniem wartości repelentów rozpylanych w powietrzu dla zdrowia publicznego.

„Rolę odstraszania w ochronie ludzi przed chorobami przenoszonymi przez stawonogi, takimi jak malaria czy denga, dostrzeżono po raz pierwszy ponad 50 lat temu” – mówi dr Nicole L. Achee, asystent profesora prowadzący badania na Uniwersytecie Notre Dame. 

„Jednakże repelenty rozpylane w powietrzu musiałyby zostać w pełni zalecone, aby mogły być wprowadzone w programy zdrowia publicznego. Nasz zespół uzyskał możliwość oraz obowiązek udoskonalania tych produktów w populacjach będących w największej potrzebie.”

W lutym 2019 r. uniwersytet ten otrzymał największy grant badawczy w historii dla jednego wniosku, by wspierać te wysiłki. Grant ten pochodzi od Unitaid i umożliwi Notre Dame kierowanie zarządzaniem, nadzorem i administracją pięcioletniego dochodzenia w celu określenia efektywności repelentu rozpylanego w powietrzu w zapobieganiu chorobom przenoszonym przez komary, takim jak malaria, denga czy też czikungunia.
GÓRA : Uniwersytet Notre Dame w stanie Indiana w USA prowadzi badania repelentów rozpylanych w powietrzu zwalczających choroby przenoszone przez komary.
DNO : Na świecie istnieje niemalże 3500 gatunków komarów.
SC Johnson jest partnerem branżowym w tych wysiłkach, współpracującym z zespołem w celu opracowywania metody dostarczania repelentów rozpylanych w powietrzu, postępów w badaniach nad chorobami przenoszonymi przez owady oraz testowania produktów w miejscach na świecie, gdzie powszechna jest malaria. 
 
„Repelenty rozpylane w powietrzu mogą umożliwić nam zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby w miejscach, w których interwencje tradycyjne, takie jak siatki na komary czy rozpylanie resztkowe we wnętrzach, nie są całkowicie skuteczne” – mówi dr Neil Lobo, asystent profesora prowadzący badania na Uniwersytecie Notre Dame.

„Mamy dane, które pokazują, że repelenty rozpylane w powietrzu są skuteczne w populacjach odpornych na środki owadobójcze, które mogą potencjalnie ograniczać rozprzestrzenianie się lub występowanie odporności na środki owadobójcze – to jedno z wielu wyzwań stojących dziś przed urzędnikami ds. zdrowia publicznego. Przenoszenie resztkowe to również znaczny globalny problem; gdy połączy się go z innymi narzędziami, oczekujemy, że będą one jeszcze skuteczniejsze”.
Repelenty rozpylane w powietrzu musiałyby zostać w pełni zalecone, aby mogły być wprowadzone w programy zdrowia publicznego. Nasz zespół uzyskał możliwość oraz obowiązek udoskonalania tych produktów w populacjach będących w największej potrzebie.
Dr Nicole L. Achee, asystent profesora prowadzący badania na Uniwersytecie Notre Dame
Firma SC Johnson współpracuje z Fundacją Billa i Melindy Gatesów nad różnymi inicjatywami BOP ze względu na uzupełniające się perspektywy, jakie wnosi każda z organizacji.

W zależności od inicjatywy, nasze wspólne wysiłki często obejmują osoby dobrze obeznane w różnych dyscyplinach, w tym w entomologii medycznej, farmakologii, zapewnianiu globalnego zdrowia publicznego, kształtowaniu rynku, produkcji oraz dostawie produktów. 

Co ważniejsze, chociaż wszyscy wnosimy do naszych zespołów rozległą specjalistyczną wiedzę, podzielamy pogląd, iż rozwiązania przyniosą znaczący wpływ jedynie wtedy, gdy ich podstawą będzie codzienne życie użytkowników końcowych. A więc spędzamy wspólnie czas w społecznościach ludzi, których staramy się obsługiwać.
Fundacja Billa i Melindy Gatesów wspiera osoby żyjące w ekstremalnej nędzy za pomocą zasobów, jakich potrzebują, by prowadzić zdrowie i produktywne życie. 
Nikt nie powinien żyć w strachu przed malarią. Istnieje wiele rozwiązań odgrywających rolę w zapobieganiu ich przenoszeniu, w tym środki odstraszające, szybkie badania diagnostyczne, siatki na komary oraz leki. Jednakże osoby mieszkające w obszarach dotkniętych malarią, nie zawsze akceptują i stosują te rozwiązania. 

Czasami są one niewłaściwie stosowane bądź nie są stosowane w ogóle, jeżeli nie pasują do istniejących harmonogramów ludzi, ich codziennego życia oraz nawyków. Wnioski te stoją u podstaw naszej pracy z Fundacją Billa i Melindy Gatesów. Stosujemy podejście oparte na ludziach, dogłębnie poznając życie użytkowników końcowych naszych produktów, by wiedzieć, jakie mają priorytety, jak żyją oraz co jest dla nich ważne.

Zespoły poświęcają czas na spanie wraz z rodzinami pod siatkami przeciw komarom, nacinając korę drzew wraz z migrującymi pracownikami na plantacjach kauczuku, bądź też podróżując wraz z położnymi, by zapewniać opiekę zdrowotną w społecznościach wiejskich. 
Spędzając czas z rodzinami narażonymi na malarię, możemy opracować rozwiązania spełniające ich potrzeby i pasujące do ich codziennego życia.
Sprawiając, by nasza wiedza techniczna i doświadczenie były oparte na codziennym życiu osób narażonych na ryzyko malarii, partnerstwa te pomagają nam poznać prawdziwe potrzeby oraz możliwości. Sądzimy, że jeśli będziemy chcieli tworzyć zrównoważone rozwiązania, będą one musiały polegać na tej perspektywie na życie w świecie malarii. 

ZdrowieSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

ZdrowieSC Johnson wspiera rodziny w Rwandzie, zapewniając im większy dostęp do opieki zdrowotnej oraz prewencji chorób przenoszonych przez komary

EdukacjaNauka w praktyce: Mr Muscle Science Lab wspiera edukację w zakresie nauk ścisłych (STEM) w RPA

Odpowiedzialność społecznaPrzedsiębiorstwo społeczne u podstawy piramidy: przypadek SC Johnson

FilantropiaSC Johnson pomaga dzieciom w nauce pływania, funduje park wodny dla lokalnej społeczności

Odpowiedzialność społecznaSC Johnson wspiera kobiecą przedsiębiorczość, walczy z malarią w Rwandzie przy pomocy kiosków EKOCENTER

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej