Przedsiębiorstwo społeczne u podstawy piramidy: przypadek SC Johnson

Firma SC Johnson nadal rozważa przedsiębiorstwa społeczne, które mogłyby zwiększyć dostęp do zapobiegania ukąszeniom przez komary dla rodzin z BOP.
Wprowadzony w 2012 r. program pilotowy WOW™ SC Johnson w Ghanie miał na celu zapewnienie środków odstraszających komary oraz edukacji dla konsumentów z obszarów wiejskich.
Firma SC Johnson od lat pracuje nad opracowywaniem zrównoważonych rozwiązań biznesowych, zwiększających standard życia oraz zapewniających możliwości lepszej jakości życia dla rodzin u podstawy piramidy.

Na świecie są 4 miliardy ludzi u podstawy piramidy ekonomicznej – zarabiających mniej niż kilka dolarów dziennie. Wielu z nich mieszka w obszarach, w których malaria oraz inne choroby przenoszone przez komary zbierają co roku ogromne żniwa.

Jednym z przykładów przedsiębiorstwa społecznego, jakie wypróbowaliśmy, jest partnerstwo z The Coca-Cola Co. w programie EKOCENTER. Te modułowe punkty sprzedaży, prowadzone przez kobiety, dostarczają bezpieczną wodę pitną, produkty sanitarne, energię słoneczną oraz komunikację bezprzewodową w krajach takich jak Rwanda czy Wietnam. Sprzedają one również towary takie jak płyn odstraszający komary OFF!®, spirale na komary Baygon® oraz pastę do butów KIWI®. 

Wcześniejszym przykładem przedsiębiorczości była koncepcja biznesowa WOW™, mająca na celu utworzenie zrównoważonego ekonomicznie modelu biznesowego umożliwiającego zapobieganie malarii dzięki przystępnym, dostępnym i ciekawym produktom. Zaczęło się od modelu członkostwa w klubie.
Wprowadzony w 2012 r., jako partnerstwo SC Johnson, Centrum Zrównoważonej Globalnej Przedsiębiorczości Cornell University oraz Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wstępny program pilotażowy w Bobikumie w Ghanie był klubem umożliwiającym konsumentom zakup produktów SC Johnson oraz zdobycie wiedzy na temat unikania ukąszeń komarów oraz utrzymywania czystości w domach. 

Chodziło o zwiększenie ilości zachowań pomagających w zapobieganiu ukąszeniom komarów, dostarczając produkty, kontynuując kontakty oraz możliwości edukacyjne.
Sonia z Gatsinsino w prowincji Nyanza w Rwandzie. 
Po dwóch latach badań wśród konsumentów, w 2014 r. program rozszerzył się i objął dystrykt Yilo Krobo w Ghanie. Nowy program objął sprzedaż produktów przez agentów w ich społecznościach oraz przekazywanie konsumentom wiedzy na temat wykorzystania oraz korzyści ze stosowania produktów.

Objął on także nowy pakiet produktów, odzwierciedlający lokalne wnioski dotyczące konsumentów i zakupów, pobrane przez badaczy, którzy mieszkali na wiejskich terenach Ghany wraz z tubylcami. Klienci mogli zapisać się do otrzymywania comiesięcznego pakietu produktów oraz na program nagród lojalnościowych. Zapewniło to klientom sposób powolnej, rozłożonej w czasie płatności za cenne dla nich rzeczy. 

Chociaż ten nowy wysiłek dostarczał nam nowe wnioski, ten model biznesowy nie okazał się opłacalny. Po części było tak ze względu na wysokie koszty związane z obsługą własnego kanału zamiast wspólnej dystrybucji.

Zauważyliśmy również, że oferta naszych produktów była zbyt ograniczona. Chociaż produkty do zwalczania szkodników są niezwykle ważne, same one nie były wystarczająco pożądane, aby zwiększać sprzedaż. Brak zróżnicowanej oferty produktów ograniczył sprzedaż, co doprowadziło do częstej rotacji przedstawicieli handlowych SC Johnson.

Z tego doświadczenia wynikły poniższe wnioski w zakresie potencjalnych przyszłych inicjatyw:

  • Zapewnienie różnorodnego portfolio ofert produktów
  • Wzięcie pod uwagę modelu stoiska, by pomagać w różnorodności i przyciągać konsumentów, jednocześnie zmniejszając wysokie ilości sprzedaży wymagane w modelu odnowy pakietów produktów
  • Pomogłoby to również zrównoważyć koszt zatrudniania, szkolenia oraz opłacania przedstawicieli handlowych

ZdrowieSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

Odpowiedzialność społecznaW jaki sposób firma SC Johnson stara się ulepszać życie osób u podstawy piramidy

ZdrowieWalka z komarami i innymi szkodnikami domowymi: Ochrona, zapobieganie i edukacja

ZdrowieSC Johnson wspiera rodziny w Rwandzie, zapewniając im większy dostęp do opieki zdrowotnej oraz prewencji chorób przenoszonych przez komary

Odpowiedzialność społecznaW jaki sposób strategiczne partnerstwa pomagają firmie SC Johnson w zwiększaniu działań przy zwalczaniu chorób przenoszonych przez komary na całym świecie

FilantropiaFirma SC Johnson przekazała 15 milionów dolarów na pomoc rodzinom zagrożonym chorobami przenoszonymi przez komary

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej