Fisk Johnson testuje repelenty w Rwandzie

Zapobieganie chorobom przenoszonym przez komary: Partnerstwo strategiczne przynosi nowe potencjalne rozwiązania pomagające rodzinom w walce z malarią

Program Podstawy piramidy SC Johnson skupia się na chorobach przenoszonych przez komary wśród najbiedniejszych 4 miliardów ludzi.
„Profilaktyka jest najważniejszą rzeczą dla miliardów ludzi na świecie, którzy są narażeni na malarię. W SC Johnson pracuje świetny zespół zaangażowany w tworzenie rzeczywistych rozwiązań dla tego poważnego problemu, który zagraża zdrowiu publicznemu”.  – Fisk Johnson

Od ponad 60 lat SC Johnson zajmuje się opracowywaniem produktów, które pomagają rodzinom  unikać obecności owadów przenoszących choroby.

Repelenty przestrzenne  czyli spirale, maty i płyny z dozownikiem elektrycznym przeciw komarom, które uwalniają środek owadobójczy do powietrza w danej przestrzeni   nie zostały dokładnie zbadane, aby zrozumieć ich potencjalny wpływ na zapobieganie chorobom przenoszonym przez komary, takim jak malaria, wirus Zika oraz denga. 

Właśnie dlatego, kontynuując naszą wiodącą rolę w ochronie rodzin przed chorobami przenoszonymi przez owady, firma SC Johnson nawiązała współpracę z University of Notre Dame oraz Eljakman Institute for Molecular Biology, wykorzystując środki przekazane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, aby wykazać, że repelenty przestrzenne mogą być przydatnym narzędziem pomagającym zmniejszyć przenoszenie chorób przenoszonych przez komary.

Badacze przetestowali innowacyjny repelent przestrzenny – opracowany przez SC Johnson wyłącznie na potrzeby tego badania – w społeczności Sumby w Indonezji. Analiza danych uzyskanych w ramach badania nad repelentem przestrzennym, w tym pewnych skupisk w wioskach, w przypadku których odnotowano wyjściowo zerową liczbę przypadków przekazania malarii, wykazała w przybliżeniu 28-procentową redukcję przypadków pierwszego zakażenia, natomiast w przypadku podzbioru skupisk narażonych na kontakt z największą liczbą komarów wystąpiła około 66-procentowa redukcja ogólnych przypadków zakażenia malarią.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała dane z tego badania podczas Dziesiątego spotkania dotyczącego raportu grupy Vector Control Advisory Group działającej z ramienia WHO.

Od lat zajmujemy się zapobieganiem malarii. Pocieszające jest to, że raport WHO z tego tygodnia pokazuje, że repelenty przestrzenne mogą stanowić skuteczne narzędzie przeciwko chorobie.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

„Od lat pracujemy nad zapobieganiem malarii. Pocieszające jest to, że raport WHO z tego tygodnia pokazuje, że repelenty przestrzenne mogą stanowić skuteczne narzędzie przeciwko chorobie. Ten pomyślny wynik otwiera drzwi do dodatkowych badań, które, mamy nadzieję, zapewnią rekomendację polityki WHO. Ostatecznie chcemy, aby dostało się to do publicznych kanałów zdrowia i ratowało życie”.

Te badania i ich odkrycia mogą pomóc w zlikwidowaniu luki w ochronie powstałej między opryskiwaniem wewnątrz pomieszczeń a stosowaniem moskitier w częściach świata, w których malaria jest najbardziej rozpowszechniona. Badanie pokazuje również, że partnerstwa są kluczem do postępu w walce z chorobami przenoszonymi przez komary na całym świecie. 

Mimo że poczyniono postępy w zmniejszaniu śmiertelności z powodu chorób przenoszonych przez komary, w 2018 r. WHO wykazała, że przypadki malarii znacznie wzrosły w kilku krajach, przy czym wiele najbardziej wrażliwych społeczności nie ma regularnego dostępu do metod zapobiegawczych. 

WHO twierdzi, że prawie połowa światowej populacji, czyli 3,2 miliarda ludzi, jest narażona na malarię. W 2017 r. na całym świecie odnotowano około 219 milionów przypadków malarii – to wzrost o 3 miliony przypadków w stosunku do 2016 roku.

Nowy produkt, który firma SC Johnson opracowała na potrzeby badania nad repelentem przestrzennym, został stworzony z myślą o publicznych kanałach zdrowia na całym świecie. Jest on łatwy w użyciu, a jego założenie zajmuje minimalną ilość czasu. Produkt jest aktywowany poprzez otwarcie, podobne jak otwarcie książki, a następnie zawieszany w domu. 

Produkt w sposób pasywny wydziela substancję czynną, transfluthrin, wykorzystując naturalny przepływ powietrza do ochrony ludzi przed komarami w danym obszarze.

Repelent przestrzenny SC Johnson można zawiesić w półzamkniętym lub zamkniętym obszarze, aby zapewnić nawet miesiąc ochrony przed komarami.

„Profilaktyka jest najważniejszą rzeczą dla miliardów ludzi na świecie, którzy są narażeni na malarię” – kontynuuje Johnson. „W SC Johnson pracuje świetny zespół zaangażowany w tworzenie rzeczywistych rozwiązań dla tego poważnego problemu, który zagraża zdrowiu publicznemu”. 

Od ponad dwóch dekad SC Johnson współpracuje ze społecznościami u podstawy piramidy gospodarczej  w celu poprawy warunków życia i zapobiegania chorobom przenoszonym przez komary. Nasz oddany zespół realizujący program Podstawy piramidy (Base of the Pyramid, BOP) współpracował i żył w zagrożonych społecznościach na całym świecie, zapewniając mieszkańcom edukację na temat strategii zapobiegania, w tym:

  • Nawiązał wieloletnie partnerstwo z Ministerstwem Zdrowia i Towarzystwem Zdrowia Rodziny w Rwandzie,  aby pomóc w rozwiązywaniu problemów zdrowia publicznego, takich jak malaria oraz budowaniu stanowisk zdrowotnych w całym kraju. 
  • W 2012 r. SC Johnson oraz Centrum Zrównoważonej Przedsiębiorczości Globalnej Uniwersytetu Cornell zainicjowały pilotażowy program klubu WOW™ w Ghanie, aby przetestować nowy sposób pomocy rodzinom. Jego celem było ograniczenie przenoszenia malarii dzięki nowemu modelowi biznesowemu zapewniającemu repelenty oraz środki owadobójcze rodzinom z obszarów wiejskich. 

ZdrowieWalka z komarami i innymi szkodnikami domowymi: Ochrona, zapobieganie i edukacja

ZdrowieWalka z komarami i innymi szkodnikami domowymi: Ochrona, zapobieganie i edukacja

ZdrowieSC Johnson wspiera rodziny w Rwandzie, zapewniając im większy dostęp do opieki zdrowotnej oraz prewencji chorób przenoszonych przez komary

ZdrowieSC Johnson wspiera rodziny w Rwandzie, zapewniając im większy dostęp do opieki zdrowotnej oraz prewencji chorób przenoszonych przez komary

Odpowiedzialność społecznaPrzedsiębiorstwo społeczne u podstawy piramidy: przypadek SC Johnson

Odpowiedzialność społecznaPrzedsiębiorstwo społeczne u podstawy piramidy: przypadek SC Johnson

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej