Politica de siguranță a furnizării produsului, sănătate și mediu înconjurător a SC Johnson Global

Declarație

Ghidat de principiile „Convingerea noastră", SC Johnson se angajează să ofere un loc de muncă sigur și sănătos și să protejeze mediul înconjurător în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Vom da dovadă de leadership în realizarea acestui obiectiv prin respectarea cerințelor aplicabile și aplicarea celor mai bune practici pentru prevenirea poluării, conservarea resurselor și evaluarea și abordarea riscurilor și impacturilor noastre. În acest scop, ne vom măsura, evalua și documenta în mod regulat performanța și vom comunica lecțiile învățate, pe măsură ce ne străduim să ne îmbunătățim continuu.

H. Fisk Johnson
Președinte și director executiv

Principii

Centrele noastre de producție vor îndeplini angajamentele politicii SHE (securitate, sănătate și mediu) în mai multe moduri și în special prin următoarele activități:
 
1.   Asigurarea faptului că această politică este revizuită periodic, documentată, implementată, comunicată lucrătorilor și pusă la dispoziția publicului;

2.   Respectarea sau depășirea respectării legilor și reglementărilor guvernamentale aplicabile, a cerințelor corporative SHE ale SCJ și ale altor standarde SHE pe care compania le respectă;

3.   Susținerea priorităților SHE în industrie prin asociații profesionale, agenții guvernamentale și grupuri publice;

4.   Pregătirea pentru potențiale situații de urgență, răspunderea promptă la situații de urgență și comunicarea, după caz, a lecțiilor învățate din incidentele SHE;

5.   Comunicarea către lucrători a aspectelor semnificative SHE aferente companiei noastre și, la cerere, agențiilor guvernamentale și altor părți interesate afectate;

6.   Furnizarea de instruire care să pună accentul pe responsabilitatea individuală și să se asigure că toți lucrătorii înțeleg și aderă la practicile și procedurile noastre privind SHE;

7.   Furnizarea de servicii medicale, examinări inițiale și preventive și programe de sănătate pentru angajații noștri;

8.   Stabilirea de obiective și ținte SHE relevante pentru aspectele semnificative ale operațiunilor noastre; 

9.   Implicarea lucrătorilor la toate nivelurile în alocarea resurselor pentru implementarea acestor principii.

Mediul înconjurătorActivism corporativ: Forumul bunurilor de consum, Carta pentru curățenie durabilă

Mediul înconjurătorConservarea pădurilor: SC Johnson continuă eforturile de oprire a despăduririlor

PremiiPremiile și recunoașterea SC Johnson în întreaga lume

IngredienteTotul este chimie: Motivul pentru care SC Johnson abordează percepțiile negative despre substanțele chimice sintetice

Mediul înconjurătorReducerea deșeurilor: Proiectul de utilizare la maxim a capacității camioanelor reduce emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de combustibil

Conservarea pădurilorConservarea biodiversității: SC Johnson susține Asociația Caatinga din Brazilia pentru protejarea pădurilor și ecosferei

În continuare

În continuare

În continuare