Wolontariusze bezinteresownie kontynuują tradycję zaangażowania w sprawy społeczne firmy SC Johnson

Firma SC Johnson nie ma formalnego programu wolontariatu pracowniczego. Pracownicy SC Johnson jednak osobiście angażują się na rzecz swoich społeczności. 
Lokalny wolontariat na całym świecie to kolejny sposób, w jaki pracownicy firmy SC Johnson przyczyniają się do poprawy życia w swoich społecznościach.
Jesteśmy nie tylko firmą, która jest świadoma swojej społecznej odpowiedzialności, ale jesteśmy także dumni z długiej historii zaangażowania na rzecz społeczności. Założyciel firmy, Samuel Curtis Johnson, przekazywał część wszystkich swoich zarobków na inicjatywy społeczne oraz angażował się w programy dla młodzieży. Ta działalność znaczyła dla niego osobiście wiele. Staraliśmy się kontynuować tę tradycję przez kolejne dziesiątki lat istnienia naszej firmy.

W SC Johnson nie mamy jednak formalnego programu odpłatnego wolontariatu pracowniczego. Naszym zdaniem wynagradzanie pracowników za wolontariat przeczy jego idei, jaką jest bezinteresowne dzielenie się swoim czasem i zasobami, aby poprawić jakość życia w swojej społeczności. Jeśli ten czas jest odpłatny, to po prostu kolejny dzień pracy. 

Jednak nawet bez takiej formy zachęty pracownicy firmy SC Johnson na całym świecie zasiadają w radach osiedli, udzielają się jako wolontariusze w lokalnych instytucjach socjalnych oraz poświęcają swój wolny czas, aby poprawić jakość życia swoich społeczności. Jesteśmy bardzo dumni z ich altruistycznej postawy.
 
Weekendami, wieczorami oraz w ramach integracji zespołu pracownicy firmy SC Johnson pomagają w projektach socjalnych, środowiskowych i edukacyjnych, a także innych. Tutaj znajdziesz zaledwie kilka przykładów ich ostatniej aktywności.
Wolontariusze z firmy SC Johnson w Wielkiej Brytanii
Zespół firmy SC Johnson UK niedawno odnowił park „Time Garden” przy szpitalu Frimley Park Hospital, z którego często korzystają pacjenci oddziału onkologicznego. Zespół pomalował ławki i zasadził nowe rośliny. Miejscowy botanik również poświęcił swój wolny czas, aby swoją wiedzą wesprzeć pracowników firmy SC Johnson w upiększaniu ogrodów dla pacjentów.
Wolontariusze z firmy SC Johnson Australia
Firma SC Johnson Australia obchodziła Narodowy Dzień Drzewa, uczestnicząc w oficjalnym otwarciu niedawno zrewitalizowanego placu zabaw Kukundi w Parku Narodowym w Lane Cove, wyposażonego w atrakcje przyrodnicze, które firma pomogła ufundować. W ramach wolontariatu pracownicy firmy SCJ pomogli zasadzić ponad 600 rodzimych sadzonek w parku.
Wolontariusze z firmy SC Johnson Argentina
Nawet deszcz nie powstrzymał wolontariuszy w Argentynie. Zespół firmy SC Johnson pomógł wybudować tymczasowy dom dla rezydentów w Pilar, poprawiając warunki życia mieszkańców tej społeczności. Firma SC Johnson od dawna współpracowała z TECHO, organizacją aktywną w całej Ameryce Środkowej, która ma na celu zapewnianie domów tymczasowych i edukacji dla osób żyjących w skrajnym ubóstwie, a także spełnianie roli ich rzecznika.
Wolontariusze z firmy SC Johnson w Stanach Zjednoczonych
Kontynuując niemal 30-letnią tradycję, podczas Światowego Dnia Ziemi 2017 ponad 160 wolontariuszy z siedziby głównej firmy SC Johnson w Racine w stanie Wisconsin wzięło udział w projekcie sprzątania okolicy. W Centrum Przyrodniczym w River Bend wolontariusze przycinali krzewy, rozłożyli sześć ciężarówek mulczu, zasadzili 400 drzew oraz usunęli uporczywe chwasty, aby poprawić jakość ścieżek.

EdukacjaEdukacja w zakresie nauk ścisłych rozwija się w Niemczech dzięki wsparciu NeanderLAB przez SC Johnson

SpołecznośćSC Johnson razem z Dibujando un Mañana pomaga dziewczynkom odmienić ich życie

SpołecznośćUczczenie Carnaúba: SC Johnson sponsoruje wystawę edukacyjną na temat palmy carnaúba w Brazylii

EdukacjaBez opłat: Kierownictwo SC Johnson wspiera edukację i rozwój karier członków społeczności, przekazując fundusze na cele programu Gateway Promise

EdukacjaWynikiem zorganizowanego przez firmę SC Johnson konkursu czytelniczego było przeczytanie 1,8 mln książek w ciągu jednego roku szkolnego

EdukacjaRozwijanie umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych: SC Johnson wspiera edukację i rozwój ekonomiczny poprzez rozbudowę szkół technicznych

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej