Kioski EKOCENTER pomagają zapobiegać malarii i chorobom przenoszonym przez komary

SC Johnson wspiera kobiecą przedsiębiorczość, walczy z malarią w Rwandzie przy pomocy kiosków EKOCENTER 

Firma SC Johnson jest zaangażowana w zapobieganie chorobom przenoszonym przez komary, takim jak malaria. Społeczne kioski EKOCENTER zapewniają edukację i potrzebne produkty. 
SC Johnson współpracuje w tym zakresie z firmami Coca-Cola i Solarkiosk oraz z Society for Family Health Rwanda.
Ponad cztery miliardy ludzi znajduje się na samym dole światowej piramidy gospodarczej – znanej jako „podstawa piramidy” lub „BOP” – osoby te żyją za mniej niż 1500 dolarów rocznie. Te rodziny nie mają dostępu do podstawowych produktów i usług, codziennie muszą zmagać się z wyzwaniami tak prostymi, jak zdobycie czystej wody.
 
Dla nas, jako firmy rodzinnej, jest to wstrząsające i chcemy pomóc to zmienić. SC Johnson wspiera te społeczności od blisko dwóch dekad, wspomagając rozwój trwałych modeli biznesowych, które podnoszą standard życia i dają szansę na lepszą jakość życia. 
 
W 2017 roku uruchomiliśmy nowy pilotażowy program w Rwandzie. Jego celem jest pomaganie przedsiębiorczym kobietom w zapewnianiu edukacji, przystępnych cenowo środków odstraszających komary w celu zapobiegania malarii oraz innych produktów i usług rodzinom z ograniczonym dostępem do nich.
W ramach programu EKOCENTER – we współpracy z firmami Coca-Cola i Solarkiosk oraz z Society for Family Health Rwanda – pomagamy zapewnić potrzebującym rodzinom czystą wodę pitną, odpowiednie warunki sanitarne, energię słoneczną i komunikację bezprzewodową. Zapobieganie ukąszeniom komarów jest również kluczowe, ponieważ malaria i inne choroby przenoszone przez komary stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia rodzin z grupy BOP.
 
EKOCENTER to modułowe sklepy detaliczne. Prowadzą je kobiety, które sprzedają podstawowe towary, w tym środek przeciw komarom OFF!®, spirale przeciw komarom Baygon® i pastę do butów KIWI®. Sklepy EKOCENTER oferują także miejsce do spotkań dla lokalnej społeczności i miejsce dla przedsiębiorców do prowadzenia działalności.
 
Przy wsparciu Society for Family Health Rwanda operatorzy kiosków prowadzą kampanię komunikacyjną koncentrującą się na edukacji w zakresie malarii poprzez demonstrowanie produktów i udostępnianie próbek. Sprzedawane w kioskach balsamy przeciw komarom i spirale na komary wypełniają lukę w działaniach z zakresu zapobiegania malarii i innym chorobom roznoszonym przez komary. 
Balsam przeciwko komarom firmy SC Johnson sprzedawany w kioskach EKOCENTER
Kioski EKOCENTER są prowadzone przez kobiety, co pomaga im rozwijać się i dostarczać wartościowe produkty i usługi dla okolicznych społeczności.
Niektórzy ludzie myślą o środkach przeciw insektom jedynie jako o sposobie na pozbycie się nieznośnych komarów, jednak w niektórych rejonach świata komary mogą przenosić zagrażające życiu choroby, takie jak malaria. 
 
Rozszerzając dystrybucję naszych produktów do zwalczania szkodników w tych wiejskich społecznościach, często zaludnionych przez osoby z grupy BOP, dążymy do zmniejszenia odsetka osób zarażających się malarią w wyniku kontaktu z komarem. Badania* pokazują, że ograniczenie liczby ukąszeń komarów o 33% może prowadzić do 60% zmniejszenia występowania malarii.
 
„Jestem naocznym świadkiem pozytywnego wpływu produktów zwalczających szkodniki SC Johnson na te społeczności w Rwandzie”, mówi Wandera Gihana Manasseh, dyrektor wykonawczy, Society for Family Health Rwanda.„Wraz z SC Johnson zapełniamy dużą lukę w zapobieganiu malarii w tym regionie”. 
 
„Cieszymy się, że jesteśmy już w trakcie realizacji kampanii zachęcającej do zmiany zachowań”, kontynuuje, „ponieważ wymaga ona połączenia dostępności produktów i wiedzy, które zapewnią obywatelom ochronę przed owadami zarówno przed snem, jak i podczas snu”.
Dzięki nowemu pilotażowemu programowi w Rwandzie z entuzjazmem uczestniczymy w nowym modelu biznesowym, który wspiera przedsiębiorcze kobiety, oferując jednocześnie przystępne cenowo produkty i edukację w zakresie zapobiegania chorobom.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
Nasze wysiłki podejmowane w ramach społeczności BOP nie są niczym nowym. Od ponad dekady pracujemy nad poprawą jakości życia rodzin BOP i pomagamy ograniczać zachorowania na choroby przenoszone przez komary. 
 
Sześcioletnia inicjatywa w Rwandzie miała na celu udzielenie pomocy rodzinom zajmującym się uprawą złocienia w zwiększeniu produkcji i poprawie jakości upraw, aby mogły podwyższyć swoje dochody i podnieść poziom życia.
 
Inne nasze działania koncentrują się na badaniach w zakresie zapobiegania chorobom przenoszonym przez komary, na przykład we współpracy z fundacją Billa i Melindy Gatesów.
 
Dzięki nowym i kontynuowanym inicjatywom, takim jak kioski EKOCENTER, nieustannie potwierdzamy nasze zaangażowanie we wzmacnianie społeczności i poprawę życia rodzin na całym świecie. 
 
* Źródło – American Journal of Tropical Medicine and Hygiene o skuteczności spiral przeciw komarom SC Johnson.

EdukacjaNauka w praktyce: Mr Muscle Science Lab wspiera edukację w zakresie nauk ścisłych (STEM) w RPA

ZdrowieSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

Odpowiedzialność społecznaRolnictwo oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz rozwój ekonomiczny w Ruandzie: SC Johnson wspiera uprawy złocienia

ZdrowieSC Johnson wspiera rodziny w Rwandzie, zapewniając im większy dostęp do opieki zdrowotnej oraz prewencji chorób przenoszonych przez komary

Odpowiedzialność społecznaW jaki sposób strategiczne partnerstwa pomagają firmie SC Johnson w zwiększaniu działań przy zwalczaniu chorób przenoszonych przez komary na całym świecie

SpołecznośćSC Johnson razem z Dibujando un Mañana pomaga dziewczynkom odmienić ich życie

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej