Wegetacja w Brazylii — SC Johnson chroni kraj przed wylesianiem

Zachowanie bioróżnorodności: SC Johnson wspiera stowarzyszenie Caatinga Association w Brazylii, aby chronić lasy i ekosferę

Oprócz stosowania swoich wytycznych dotyczących wylesienia firma SC Johnson od kilkudziesięciu lat pomaga zachować lasy dzięki działalności filantropijnej.
Region Caatinga w Brazylii jest położony blisko obszaru, na którym firma SC Johnson prowadzi działalności już od lat 30. XX wieku.

Przez pokolenia firma SC Johnson utrzymywała bliską relację z regionem Caatinga w Brazylii. Region ten znajduje się niedaleko Fortaleza, miasta będącego celem imponującej wyprawy H.F. Johnsona Jr. do Brazylii w 1935 r. W pobliżu położone jest również Manaus, w którym znajduje się jeden z naszych największych i najważniejszych zakładów produkcyjnych.

Jednak co najważniejsze, z regionu Caatinga pochodzi wiele niezwykłych i różnorodnych roślin, ptaków, ryb, gadów oraz zwierząt, które są istotne dla ekosystemu oraz które warto zachować dla przyszłych pokoleń. 

Modrowronka Gralha-Cancã, brazylijski ptak pochodzący z regionu Caatinga

Pod koniec ekspedycji Sama Johnsona do Brazylii w 1998 r. firma SC Johnson pomogła utworzyć stowarzyszenie Caatinga Association mające na celu badanie i ochronę tego regionu Brazylii, który odgrywa istotną rolę dla lokalnej ekosfery. Podarunek był również hołdem złożonym ojcu Sama, którego pierwotna wyprawa doprowadziła do powstania długiej historii badań prowadzonych przez firmę nad palmą carnauba oraz jej zachowaniem

„Region Caatinga i mieszkańcy Brazylii stanowią ważną część historii firmy SC Johnson oraz jej obecnej działalności”, powiedział Kelly M. Semrau, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie SC Johnson. „Jako firma rodzinna dążymy do ochrony i zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń, we wszystkich zakątkach naszego globu. Nasze wsparcie dla regionu Caatinga pokazuje to zaangażowanie oraz jest hołdem dla naszej długiej współpracy z Brazylią”.

Wsparcie dla regionu Caatinga to przykład naszego zaangażowania w ochronę i zachowanie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Wpisuje się ono ponadto w naszą długą tradycję działalności w Brazylii.
Kelly M. Semrau, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie SC Johnson

Początkowe środki w wysokości 1,5 mln dolarów przeznaczone przez firmę SC Johnson na stowarzyszenie Caatinga Association przyczyniły się do zachowania i skatalogowania ponad 2240 gatunków roślin i zwierząt, z czego 340 to gatunki unikalne i obecne wyłącznie w regionie Caatinga. 

Ponadto firma SC Johnson przekazała organizacji The Nature Conservancy teren porośnięty formacją roślinną katinga o powierzchni 73 km², wspierając w ten sposób jej działalność na rzecz ochrony przyrody w tym regionie. Od tych wydarzeń upłynęło już 15 lat, a stowarzyszenie Caatinga Association jest nadal uznawane za czołową organizację tego typu w tym regionie. Do jej głównych zadań należy zachowanie Serra das Almas, rezerwatu przyrody mieszczącego się w Crateus w stanie Ceará. UNESCO przyznało mu statut rezerwatu biosfery.

Region Caatinga w Brazylii
Region Caatinga w Brazylii pokrywa powierzchnię około 850 000 km.

Stowarzyszenie opracowało innowacyjny model, łączący ochronę przyrody z priorytetami zrównoważonego rozwoju regionu oraz współpracą partnerską z lokalnymi społecznościami. Do partnerów należą różnorodne organizacje, takie jak uniwersytety, instytucje techniczne i finansowe, posiadacze gruntów, rodzinne gospodarstwa rolne, biznesmeni, a także organizacje zewnętrzne i instytucje rządowe. Stowarzyszenie szacuje, że z efektów jego projektów skorzystało ponad 70 000 osób.

Wspieranie regionu Caatinga jest jednym z wielu przykładów stałej, aktywnej pracy firmy SC Johnson na rzecz ochrony lasów oraz zatrzymania procesu wylesiania. Do najnowszych przykładów takich działań należy m.in. stała współpraca firmy z organizacją Conservation International na rzecz ochrony lasów oraz ponownego zalesiania oraz wytyczne firmy związane z wylesianiem netto na poziomie zero na całym świecie.

Film

Zobaczcie, za co Johnsonowie pokochali Brazylię

Podróż do Brazylii, odpowiednio w 1935 i w 1998 roku, na zawsze odmieniła życie dwóch liderów firmy SC Johnson, ojca i syna. Poznajcie tę historię.

Ochrona lasówZachowanie bioróżnorodności: SC Johnson wspiera stowarzyszenie Caatinga Association w Brazylii, aby chronić lasy i ekosferę

Ochrona lasówWspółpraca na rzecz środowiska — firma SC Johnson i organizacja Conservation International wspólnie walczą z wylesieniem

Ochrona lasówWspółpraca na rzecz środowiska — firma SC Johnson i organizacja Conservation International wspólnie walczą z wylesieniem

Ochrona lasówSC Johnson wspiera Conservation International oraz jej inspirującą podróż w wirtualnej rzeczywistości po Amazonii

Ochrona lasówSC Johnson wspiera Conservation International oraz jej inspirującą podróż w wirtualnej rzeczywistości po Amazonii

Ochrona lasówSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej