Van duurzame energie tot het bestrijden van ontbossing en het promoten van hergebruik van plastic en een betere infrastructuur voor recycling blijven we actie ondernemen om het milieu te beschermen, vandaag en voor toekomstige generaties.

Wereldwijde samenwerking strijdt tegen vervuiling en armoede

Fisk Johnson met een vuilnisbak voor plastic in een straat in Indonesië
Wereldwijde samenwerking met de Plastic Bank die gericht is op het stoppen van plastic afval dat in de oceaan belandt en het bestrijden van armoede. Een inspanning van drie jaar resulteerde in het openen van 509 verzamelpunten voor plastic.

Toegewijd aan het recyclen en hergebruiken van plastic

Fisk Johnson op een met plastic bedekt strand
In 2018 hebben we nog een stap genomen om de verantwoordelijkheid van onze producten te garanderen, door ons aan te sluiten bij een baanbrekende coalitie van bedrijven en overheden om de groeiende wereldwijd crisis van vervuiling door plastic aan te pakken.

Onze voetafdruk minimaliseren

Voortdurende inspanningen om ontbossing te stoppen

SC Johnson promoot manieren om ontbossing te stoppen
We zetten ons werk voort om te helpen ontbossing te voorkomen en werken samen met leveranciers, bedrijven en milieubeschermingsorganisaties om wereldwijd een einde te maken aan illegale ontbossing.
Ontdek hoe   
Selecteer een bedrijfsrecirculatiekaart in de content editor.