SC Johnson’s product recycling program helped waste workers sort recycling and separate aerosol cans from other materials.

SCJ Recyklinguje: Zwiększenie skali recyklingu w Ameryce Łacińskiej dzięki innowacjom, edukacji

Program „SCJ Recyklinguje” prowadzony przez SC Johnson w Argentynie, Chile i Urugwaju wpływa na zwiększenie recyklingu pojemników po aerozolu w wydajny i wszechstronny sposób.
„SCJ Recyklinguje oznacza bycie odpowiedzialnymi i etycznymi, ponieważ jesteśmy świadomi, że wszyscy stanowimy część czegoś większego”. Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny
Jako jeden z największych producentów aerozoli w Ameryce Łacińskiej, ważne jest dla nas, aby puszki po aerozolach były poddawane recyklingowi. W latach 90. ubiegłego wieku byliśmy głównymi promotorami recyklingu puszek w Stanach Zjednoczonych. Chcemy również ułatwić recykling produktów w innych krajach.

Dlatego w 2016 r. stworzyliśmy innowacyjny program, który doprowadził do bardziej wydajnego recyklingu aerozoli w Ameryce Łacińskiej, zapewniając jednocześnie lepsze środowisko pracy dla pracowników w zakładach zajmujących się segregacją odpadów.
SCJ Recyklinguje to jeden z wielu przykładów pokazujących, jak staramy się robić to, co do nas należy. Chcemy być odpowiedzialni i etyczni, ponieważ jesteśmy świadomi, że wszyscy stanowimy część czegoś większego.

Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson 

W wielu krajach Ameryki Łacińskiej ograniczony budżet i infrastruktura oznaczają, że sortowanie odpadów odbywa się ręcznie, przy ograniczonej możliwości monitorowania efektów tego sortowania. Oznacza to, że niektóre materiały nadające się do recyklingu mogą zostać pominięte.

Nasze zespoły SC Johnson w Argentynie, Chile i Urugwaju wymyśliły nowy sposób zwiększenia poziomu recyklingu poprzez budowę infrastruktury i naukę pozytywnych nawyków.
W wyniku przeprowadzonego badania, sprawdzającego, w jaki sposób produkty SC Johnson są odzyskiwane i poddawane recyklingowi, w ramach programu „SCJ Recyklinguje”, zespół opracował zestaw do recyklingu aerozoli stosowany w sortowniach. Zestaw ten umożliwia pracownikom zajmującym się odpadami szybkie sortowanie i oddzielanie puszek od innych nadających się do recyklingu materiałów za pomocą separatora magnetycznego.
 
Następnie puszki są bezpiecznie opróżniane do odkażacza i zgniatane w ubijaku, aby można było je łatwo przewozić do urządzeń przetwarzających odpady po recyklingu.
 
Aby wdrożyć ten zestaw SC Johnson współpracował z lokalnymi władzami w Argentynie, Chile i Urugwaju, a także przeprowadził szkolenia i dostarczył sprzęt dla pracowników zajmujących się recyklingiem, aby poprawić warunki ich pracy.
 
Dołączyliśmy również do CEMPRE, stowarzyszenia non-profit na rzecz promowania ograniczania, ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów w ramach zintegrowanego zarządzania odpadami. 
Równocześnie z prowadzonymi pracami infrastrukturalnymi, zespół SC Johnson w ramach programu „SCJ Recyklinguje”, poprowadził warsztaty edukacyjne. Ponad 5500 studentów i dorosłych uczestniczyło w warsztatach mających na celu zachęcenie do recyklingowania i dostarczania praktycznej wiedzy o zrównoważonym rozwoju.
 
Pracownicy SC Johnson oraz ich rodziny i znajomi zgłosili się do zorganizowania ponad 30 warsztatów, a jednocześnie do opracowania spisu odpadów powstających w zakładach SC Johnson i do nauki sortowania odpadów w biurze.
 
Otrzymaliśmy za ten program w 2016 r. nagrodę Western Hemisphere Corporate Citizenship od Stowarzyszenia Amerykańskich Izb Handlowych w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.
 
„SCJ Recyklinguje to jedna z dziedzin, gdzie staramy się wykonywać to, co do nas należy” – powiedział Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson. „Chcemy być odpowiedzialni i etyczni, ponieważ jesteśmy świadomi, że wszyscy stanowimy część czegoś większego. Jesteśmy zaszczyceni i z radością przyjmujemy wyróżnienie naszego programu”.

RecyklingRecykling toreb Ziploc®: Przybliżanie społecznościom recyklingu domowego folii plastikowej

Produkty mające określony celPlastikowe torebki nadające się na kompost marki Ziploc® ułatwiają pracę w kompostowniach i zmniejszają ilość odpadów składowanych na wysypiskach

PlastikPlastik w oceanach: SC Johnson reaguje na zanieczyszczenie plastikiem w Indonezji, jednocześnie pomagając rodzinom

PlastikKończąc z plastikowymi odpadami: Firma SC Johnson zobowiązała się do zwiększania skali ponownego wykorzystywania plastiku oraz zatrzymania zanieczyszczenia plastikiem

Ochrona środowiskaZarządzanie zgodnie z zasadą „zero odpadów”: 100% fabryk SC Johnson obecnie nie wysyła na wysypiska żadnych odpadów produkcyjnych

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej