Plastik w oceanach: SC Johnson reaguje na zanieczyszczenie plastikiem w Indonezji, jednocześnie pomagając rodzinom

SC Johnson sponsoruje osiem nowych centrów recyklingu plastiku w Indonezji, by pomóc w problemach spowodowanych przez  plastik w oceanach.
Firmy, rząd oraz organizacje pozarządowe muszą połączyć siły, by zareagować na zanieczyszczenie plastikiem — mówi Fisk Johnson.
Obecnie eksperci uważają, iż na całym świecie, przynajmniej 8 milionów ton plastiku co roku trafia do oceanów. Światowe Forum Ekonomiczne stwierdza, że jest to tyle samo, co gdybyśmy co minutę wrzucali do oceanu zawartość jednej śmieciarki. A do roku 2050 zwiększy się to do czterech śmieciarek na minutę.

Dlatego właśnie firmy, takie jak SC Johnson ciężko pracują aby znaleźć rozwiązania zmniejszające ilość plastikowych odpadów na świecie. W zakresie produktów wykonaliśmy wiele kroków, jak opracowywanie produktów zachęcających do ich ponownego wykorzystywania, usuwanie w fazie projektowania nadmiernej ilości opakowań  oraz zwiększanie części recyklingowej w naszych plastikowych butelkach. 

Jednak dostrzegamy również możliwości poza zakresem produktowym. Chcemy pomagać w odzyskiwaniu odpadów plastikowych poprzez innowacyjne programy recyklingu i odzyskiwania. W ten sposób możemy zmniejszyć wpływ na środowisko, jednocześnie pomagając społecznościom lokalnym, zmagających się ze znacznym zanieczyszczeniem plastikiem. 
GÓRA : Nyoman Darti zbiera plastikowe odpady w nowym centrum recyklingu otwartym przez SC Johnson oraz Plastic Bank na Bali w Indonezji.
DNO : Nasz przewodniczący i dyrektor generalny, Fisk Johnson (drugi od lewej), rozmawia z Nyoman (po prawej) podczas otwarcia centrum recyklingu, wraz z Davidem Katzem z Plastic Bank (z lewej) oraz Wisakanandą Pradiptą (w środku). 
W 2018 r. SC Johnson zawarł partnerstwo z Plastic Bank, jedną z wiodących organizacji starających się zmniejszyć ilość plastiku w oceanach. 

Misją Plastic Bank jest wywarcie wpływu społecznego i środowiskowego w obszarach o wysokim poziomie biedy oraz zanieczyszczenia plastikiem. Aby to osiągnąć, organizacja ta wymienia plastik zbierany przez mieszkańców na pieniądze, towary lub usługi. Zebrany plastik podlega recyklingowi i jest sprzedawany jako Social Plastic®. Zbierający korzystają na wartości, jaką uzyskują dzięki tej wymianie. 

We współpracy z Plastic Bank otwieramy osiem nowych centrów recyklingu w Indonezji, z których każde jest w stanie zebrać około 100 ton metrycznych plastiku rocznie oraz zapewnić możliwości lokalnym zbieraczom odpadów. Pierwsze centrum zostało otwarte na Bali 28 października 2018 r., a wszystkie osiem centrów będzie działało do połowy 2019 r. 
Chcemy pomóc w odzyskiwaniu plastiku w ilości równej tej, którą dostarczamy światu, poprzez innowacyjne programy recyklingu i odzyskiwania. W ten sposób możemy zneutralizować nasz wpływ na środowisko, jednocześnie wykonując działania pozytywne dla społeczności zmagających się ze znacznym zanieczyszczeniem plastikiem. 
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
W październiku 2018 r. przewodniczący i dyrektor generalny SC Johnson, Fisk Johnson, odwiedził Indonezję i zanurkował w Manta Point wraz z Conservation International (CI), naszym długoterminowym partnerem w działaniach w zakresie ochrony środowiska. Od ponad 15 lat współpracujemy z CI, pomagając w ochronie lasów i zasobów naturalnych

Jako wieloletni nurek, który odwiedził morza na całym świecie, Fisk zauważył pogorszenie stanu oceanów i chciał dostrzec kryzys plastiku w oceanach z bliska. Manta Point zdobył rozgłos w 2018 r. po tym, jak nurek opublikował klip wideo pokazujący ogromne zanieczyszczenie wody plastikiem. 

Chociaż Fisk nie napotkał aż takiego poziomu zanieczyszczenia, jak ten nurek, morska różnorodność biologiczna była inspirująca i jeszcze bardziej podkreśliła niszczący wpływ, jaki może mieć zanieczyszczenie plastikiem. 
„Firmy, rząd oraz organizacje pozarządowe muszą połączyć siły, by stawić czoła tej istotnej kwestii. Niezmiernie ważne jest, byśmy podjęli działania w celu zatrzymania zwiększającej się ilości plastiku przedostającego się do naszych oceanów” — powiedział Fisk. 

„Chcemy pomóc w odzyskiwaniu plastiku w ilości równej tej, którą dostarczamy światu, poprzez innowacyjne programy recyklingu i odzyskiwania. W ten sposób możemy zneutralizować nasz wpływ na środowisko, jednocześnie wykonując działania pozytywne dla społeczności zmagających się ze znacznym zanieczyszczeniem plastikiem”.

Do tego partnerstwa wybrano Indonezję, ponieważ ma ona najwyższe światowe poziomy morskiej różnorodności biologicznej, a jednocześnie stoi przed problemem wysokich poziomów zanieczyszczenia plastikiem w swoich oceanach. Kraj ten zobowiązał się przeznaczyć do 1 miliarda USD rocznie na zmniejszenie ilości plastiku i innych zanieczyszczeń w swoich wodach. Jego celem jest 70% redukcja odpadów morskich do roku 2025. W Indonezji prowadzona jest również od wielu dekad działalność operacyjna SC Johnson.
Jednym z powodów, dla którego partnerstwo z Plastic Bank było tak interesujące, była możliwość czynienia dobra dla ludzi ORAZ dla planety. 

Firma SC Johnson może pochwalić się długą historią wysiłków nastawionych na realizację obu tych celów, jak nasze długoterminowe inwestycje zachęcające do zrównoważonego rolnictwa oraz rozwoju ekonomicznego w Ruandzie oraz wprowadzony w 2016 r. program zwiększania recyklingu aerozoli w Ameryce Łacińskiej, przy jednoczesnej poprawie warunków pracy pracowników obiektów segregacji odpadów.

Mamy nadzieję, że to nowe partnerstwo będzie miało podobny pozytywny wpływ. Niemalże 28 milionów Indonezyjczyków żyje poniżej minimum socjalnego, co oznacza, że program o takiej skali może przynieść znaczne korzyści. 

Obecnie, ze względów bezpieczeństwa, wielu mieszkańców Indonezji nie nosi gotówki. Jednak program Plastic Bank wykorzystuje technologię Blockchain, co oznacza, że zbieracze uzyskują dostęp do zasobów o mniejszym ryzyku utraty.
Oprócz zwiększania bezpieczeństwa finansowego, Plastic Bank uważa również, iż program oferuje zbieraczom istotne poczucie dumy — a to też ważne. Nie będziemy usatysfakcjonowani, dopóki nasz wpływ netto nie będzie wynosił zero odpadów plastikowych. Na całej tej drodze niezmiernie cieszą nas innowacyjne programy, takie jak partnerstwo z Plastic Bank, które mogą sprawić, by świat był dla wszystkich lepszy. 
FILM

Plastic Bank

Czy możemy rozwiązać jednocześnie problem zanieczyszczeń oceanów plastikiem oraz skrajnego ubóstwa?

PlastikKończąc z plastikowymi odpadami: Firma SC Johnson zobowiązała się do zwiększania skali ponownego wykorzystywania plastiku oraz zatrzymania zanieczyszczenia plastikiem

Komunikat prasowySC Johnson to Launch First-Ever 100% Recycled Ocean Plastic Bottle in a Major Home Cleaning Brand

Komunikat prasowySC Johnson Applauds Cleanup Efforts to Combat the Plastic Waste Crisis

Komunikat prasowyA Wave of Tweets Turns the Tide to Stop Ocean Plastic

Komunikat prasowySC Johnson, Plastic Bank Take Action to Solve Ocean Plastic Pollution at GreenBiz 2019

Komunikat prasowyAn Ocean of Tweets Can Do the Ocean Some Good

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej