Plastik w oceanach: SC Johnson reaguje na zanieczyszczenie plastikiem w Indonezji, jednocześnie pomagając rodzinom

Firma SC Johnson otworzyła dziewięć centrów recyklingu plastiku w Indonezji, by pomóc w zakresie zanieczyszczenia oceanu plastikiem.
Firmy, rząd oraz organizacje pozarządowe muszą połączyć siły, by zareagować na zanieczyszczenie plastikiem — mówi Fisk Johnson.

Obecnie eksperci sądzą, że co roku do oceanów trafia 8 milionów ton plastiku. Światowe Forum Ekonomiczne twierdzi, że w przeliczeniu co minutę do oceanu ląduje zawartość jednej śmieciarki. Przewiduje się, że do roku 2050 ta ilość zwiększy się do czterech śmieciarek na minutę.

Dlatego też intensywnie pracujemy, aby znaleźć rozwiązania pozwalające zredukować ilość odpadów z plastiku na świecie. Jeśli chodzi o produkty, wykonaliśmy wiele kroków, takich jak opracowywanie produktów zachęcających do ich ponownego wykorzystywania, usuwanie nadmiernej ilości opakowań w fazie projektowania oraz zwiększanie udziału materiałów z recyklingu w naszych plastikowych butelkach. 

Jednak dostrzegamy również możliwości poza zakresem produktowym. Chcemy pomagać w odzyskiwaniu odpadów plastikowych poprzez innowacyjne programy recyklingu i odzyskiwania. W ten sposób możemy zmniejszyć wpływ na środowisko, jednocześnie pomagając społecznościom lokalnym, które zmagają się ze znacznym zanieczyszczeniem plastikiem.

GÓRA : Nyoman Darti zbiera plastikowe odpady w nowym centrum recyklingu otwartym przez SC Johnson oraz Plastic Bank na Bali w Indonezji.
DNO : Nasz przewodniczący i dyrektor generalny Fisk Johnson (drugi od lewej), rozmawia z Nyoman (po prawej) podczas otwarcia centrum recyklingu, wraz z Davidem Katzem z Plastic Bank (z lewej) oraz Wisakanandą Pradiptą (w środku). 
Nyoman Darti zbiera plastikowe odpady w nowym centrum recyklingu otwartym przez SC Johnson oraz Plastic Bank na Bali w Indonezji.

W 2018 r. firma SC Johnson nawiązała partnerstwo z Plastic Bank, jedną z wiodących organizacji dążących do zmniejszenia ilości plastiku w oceanach. 

Misją Plastic Bank jest wywieranie wpływu społecznego i środowiskowego w obszarach o wysokim poziomie ubóstwa oraz zanieczyszczenia plastikiem. Aby to osiągnąć, organizacja ta wymienia plastik zbierany przez mieszkańców na pieniądze, towary lub usługi. Zebrany plastik podlega recyklingowi i jest sprzedawany jako Social Plastic®. Zbierający korzystają na wartości, jaką uzyskują dzięki tej wymianie. 

We współpracy z Plastic Bank otworzyliśmy dziewięć nowych centrów recyklingu w Indonezji, z których każde jest w stanie zebrać około 100 ton plastiku rocznie oraz dać możliwości lokalnym zbieraczom odpadów. Rozpatrujemy również sposoby mające na celu rozszerzenie partnerstwa.

Chcemy pomóc w odzyskiwaniu plastiku w ilości równej tej, którą produkujemy, poprzez innowacyjne programy recyklingu i odzyskiwania. W ten sposób możemy zneutralizować nasz wpływ na środowisko, jednocześnie wykonując pozytywne działania dla społeczności zmagających się ze znacznym zanieczyszczeniem plastikiem.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

W październiku 2018 r. przewodniczący i dyrektor generalny SC Johnson, Fisk Johnson, odwiedził Indonezję i zanurkował w Manta Point wraz z Conservation International (CI), naszym długoterminowym partnerem w działaniach w zakresie ochrony środowiska. Od ponad 15 lat współpracujemy z CI, chroniąc lasy i zasoby naturalne

Jako wieloletni nurek, który odwiedził morza na całym świecie, Fisk zauważył pogorszenie stanu oceanów i chciał dostrzec kryzys plastiku w oceanach z bliska. Manta Point zdobył rozgłos w 2018 r. po tym, jak pewien nurek opublikował nagranie wideo pokazujące ogrom zanieczyszczenia wody plastikiem. 

Chociaż Fisk nie napotkał aż takiego poziomu zanieczyszczenia, jak ten nurek, morska różnorodność biologiczna była inspirująca i jeszcze bardziej podkreśliła niszczący wpływ, jaki może mieć zanieczyszczenie plastikiem.

„Firmy, władze rządowe oraz organizacje pozarządowe muszą połączyć siły, by stawić czoła temu ważnemu problemowi. Niezmiernie ważne jest, byśmy podjęli działania w celu zatrzymania zwiększającej się ilości plastiku przedostającego się do naszych oceanów” — powiedział Fisk. 

„Chcemy pomóc w odzyskiwaniu plastiku w ilości równej tej, którą dostarczamy światu, poprzez innowacyjne programy recyklingu i odzyskiwania. W ten sposób możemy zneutralizować nasz wpływ na środowisko, jednocześnie wykonując działania pozytywne dla społeczności zmagających się ze znacznym zanieczyszczeniem plastikiem”.

Do tego partnerstwa wybrano Indonezję, ponieważ ma ona najwyższe światowe poziomy morskiej różnorodności biologicznej, a jednocześnie stoi przed problemem wysokich poziomów zanieczyszczenia plastikiem w swoich oceanach. Kraj ten zobowiązał się przeznaczyć do 1 miliarda USD rocznie na zmniejszenie ilości plastiku i innych zanieczyszczeń w swoich wodach. Jego celem jest 70% redukcja odpadów morskich do roku 2025. W Indonezji prowadzona jest również od wielu dekad działalność operacyjna SC Johnson.

Jednym z powodów, dla którego partnerstwo z Plastic Bank było tak interesujące, była możliwość czynienia dobra dla ludzi ORAZ dla planety.

Firma SC Johnson może pochwalić się długą historią starań mających na celu realizację obu tych założeń, takich jak nasze długoterminowe inwestycje zachęcające do zrównoważonego rolnictwa oraz rozwoju ekonomicznego w Rwandzie oraz wprowadzony w 2016 r. program zwiększania recyklingu produktów w aerozolu w Ameryce Łacińskiej, przy jednoczesnej poprawie warunków pracy pracowników obiektów segregacji odpadów. 

Mamy nadzieję, że to nowe partnerstwo będzie miało podobny pozytywny wpływ. Niemal 28 milionów Indonezyjczyków żyje poniżej minimum socjalnego, co oznacza, że program o takiej skali może przynieść znaczne korzyści. 

Obecnie, ze względów bezpieczeństwa, wielu mieszkańców Indonezji nie nosi gotówki. Program Plastic Bank wykorzystuje technologię Blockchain, co oznacza, że zbierający uzyskują dostęp do zasobów o mniejszym ryzyku utraty.

Oprócz zwiększania bezpieczeństwa finansowego, Plastic Bank uważa również, iż program oferuje zbieraczom istotne poczucie dumy — a to też ważne. Nie będziemy usatysfakcjonowani, dopóki nasz wpływ netto nie będzie wynosił zero odpadów plastikowych. Niezmiernie cieszą nas innowacyjne programy, takie jak partnerstwo z Plastic Bank, dzięki którym świat staje się lepszym miejscem dla wszystkich ludzi. 
FILM

Plastic Bank

Czy możemy rozwiązać jednocześnie problem zanieczyszczeń oceanów plastikiem oraz skrajnego ubóstwa?

PlastikKończąc z plastikowymi odpadami: Firma SC Johnson zobowiązała się do zwiększania skali ponownego wykorzystywania plastiku oraz zatrzymania zanieczyszczenia plastikiem

RecyklingRecykling toreb Ziploc®: Przybliżanie społecznościom recyklingu domowego folii plastikowej

Komunikat prasowySC Johnson to Launch First-Ever 100% Recycled Ocean Plastic Bottle in a Major Home Cleaning Brand

Ochrona środowiskaGlobalne partnerstwo z Plastic Bank pozwala rozwiązać problem zanieczyszczenia oceanu oraz ubóstwa

Komunikat prasowySC Johnson Applauds Cleanup Efforts to Combat the Plastic Waste Crisis

Komunikat prasowyA Wave of Tweets Turns the Tide to Stop Ocean Plastic

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej