Będziemy nadal działać na rzecz ochrony środowiska w czasach obecnych oraz z myślą o przyszłych pokoleniach, zajmując się rozmaitymi kwestiami, począwszy od energii odnawialnej, przez walkę z wylesianiem i promowanie ponownego wykorzystywania plastiku, do poprawy infrastruktury związanej z recyklingiem.

Globalna współpraca zwalcza zanieczyszczenie i ubóstwo

Fisk Johnson spaceruje po ulicy ze zbieraczem plastiku w Indonezji
Globalna współpraca z Plastic Bank ma na celu wyeliminowanie plastikowych odpadów, które trafiają do oceanów, i jednoczesne zwalczanie ubóstwa. Przez trzy lata pracy udało się otworzyć 509 punktów zbiórki plastiku.

Zobowiązanie do recyklingu i ponownego wykorzystywania plastiku

Fisk Johnson na plaży zaśmieconej plastikiem
W 2018 r. podjęliśmy kolejny krok w kierunku zapewnienia odpowiedzialności naszych produktów, dołączając do przełomowej koalicji firm i rządów w celu poradzenia sobie z rosnącym kryzysem globalnego zanieczyszczenia plastikiem.

Minimalizacja naszego wpływu na środowisko

Dalsze wysiłki na rzecz przerwania wylesiania

SC Johnson promuje rozwiązania powstrzymujące wylesienie
Kontynuujemy nasze prace, których celem jest pomaganie w zapobieganiu wylesiania i współpracujemy z dostawcami, firmami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną, aby skończyć z nielegalnym wylesianiem na całym świecie.

Kierują nami zasady

Od składników, jakie umieszczamy w produktach, po sposób prowadzenia naszych fabryk, codziennie wkładamy wysiłek we właściwe postępowanie.
Zobacz nasz cel   

Perspektywa rodzinna

Podchodzimy do decyzji tak, jakby ich konsekwencje miały być omawiane z nami przy obiedzie przez kolejne lata.
Co oznacza bycie firmą rodzinną