SC Johnson zachęca do czytania i okazywania życzliwości za pomocą programu rozwoju czytelnictwa oraz książki „Wonder”

Firma SC Johnson zakupiła po jednym egzemplarzu książki „Wonder” dla wszystkich z 9 tyś. uczniów klas od 4 do 8, uczęszczających do szkół w mieście, w którym ma ona swoją siedzibę główną.
Firma SC Johnson przekazała w 2018 r. 100 000 USD lokalnym szkołom w ramach swojego wieloletniego zaangażowania na rzecz wspierania czytelnictwa.
Pamiętasz jeszcze, jak to było uczęszczać do szkoły? Poznawanie nowych osób oraz nauka stanowią wyzwanie samo w sobie, nawet gdy uczeń nie wyróżnia się wyglądem, który może być powodem wykluczenia i przemocy wobec niego.

Dlatego za pomocą bestsellera z listy New York Times’a „Wonder”, który propaguje akceptację i życzliwość, chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby dzieci.

Ponadto wspieranie czytelnictwa oraz edukacji od dawna stanowiło priorytet działalności filantropijnej firmy SC Johnson. „Wiemy, że umiejętność czytania i pisania otwiera zupełnie nowe możliwości, w tym ewentualną możliwość uzyskania wyższego wykształcenia oraz zapewnia lepsze perspektywy zawodowe,” wyjaśnia Kelly Semrau, starszy wiceprezes globalnego działu ds. korporacyjnych, komunikacji i zrównoważonego rozwoju.

Firma każdego roku przeznacza 5% swojego zysku przed opodatkowaniem na cele charytatywne. W roku podatkowym 2016/17 około 13% tej kwoty przekazaliśmy na oświatę.
Czujemy się zaszczyceni możliwością poprawy jakości życia dzieci w Racine, zapewniając im dostęp do programów wspierania czytelnictwa, dzięki którym mogą zbudować podwaliny swojego przyszłego sukcesu.
- Kelly Semrau, starszy wiceprezes w firmie SC Johnson

Od niemal dziesięciu lat wspieramy czytelnictwo w naszym mieście Racine w stanie Wisconsin fundujemy mobilne biblioteki oraz zachęcamy lokalnych uczniów do czytania książek.

Dlatego połączenie naszego strategicznego planu rozwoju czytelnictwa z książką o tak mocnym przesłaniu, jak „Wonder”, wydawało się być naturalnym, kolejnym krokiem. W styczniu 2018 r. rozpoczęliśmy program „Racine Wonders” (Cuda Racine), kupując egzemplarze tej książki dla dzieci z klas od 4 do 8 w Racine — łącznie otrzymało ją ponad 9000 uczniów z lokalnych szkół publicznych, parafialnych i niezależnych.

Lista książek opracowana przez organizację non-profit myFace została udostępniona również nauczycielom, aby mogli podczas lekcji rozwijać dyskusje na poruszane w nich tematy.

VIDEO

Racine Wonders

Bardzo się nam podobają te autoportrety inspirowane książką „Wonder”, ufundowaną przez firmę SC Johnson.
W ramach programu „Racine Wonders” uczniowie mieli przesłać wypracowania na temat „dobrych uczynków” oraz „empatycznych superbohaterów”. Najlepsze wypracowanie miało zostać nagrodzone kwotą w wysokości 10 000 USD dla szkoły. Wypracowania zostały ocenione przez studentów Instytutu Rozwoju Zawodowego Nauczycieli University of Wisconsin-Parkside.

Podjęliśmy się ponadto współpracy z kinem Marcus Renaissance Cinema, aby zaoferować specjalne seanse filmu „Wonder” z 2017 r. uczniom i nauczycielom. Szkoły z kolei zachęcaliśmy do wyróżniania uczniów, którzy wykazali się życzliwością. Niektórzy z nich zagościli w mediach społecznościowych SC Johnson.
W rozmowie z lokalną gazetą The Journal Times, zastępca kuratora okręgu szkolnego Racine Unified School District — Eric Gallien — przyznał, że „program »Racine Wonders« przyniósł szybką i widoczną zmianę zachowania uczniów. Są oni teraz bardziej świadomi skutków swojego działania oraz jego wpływu na ich koleżanki i kolegów”.

W maju 2018 r. podaliśmy do wiadomości informacje o zwycięskich wypracowaniach oraz przekazaliśmy kwotę 100 000 USD odpowiednim szkołom, aby nagrodzić je za udział w konkursie. Zwycięzcy zostali ogłoszeni w trakcie specjalnego wydarzenia, podczas którego firma SC Johnson mile zaskoczyła 250 obecnych tam uczniów, przekazując im tablety Kindle Fire, które jeszcze bardziej zachęcą do czytania.

Zwycięzcy konkursu oraz ich koledzy i koleżanki z klas usłyszeli przemowę przedstawicieli organizacji myFace oraz zobaczyli specjalny występ młodej artystki DJ Livia i Monster Kids, hip-hopowej grupy tanecznej z Chicago.
W ramach programu „Racine Wonders” firma SC Johnson mile zaskoczyła 250 uczniów, przekazując im tablety Kindle Fire, które jeszcze bardziej zachęcą ich do czytania.

FilantropiaSC Johnson pomaga dzieciom w nauce pływania, funduje park wodny dla lokalnej społeczności

EdukacjaBez opłat: Kierownictwo SC Johnson wspiera edukację i rozwój karier członków społeczności, przekazując fundusze na cele programu Gateway Promise

EdukacjaWynikiem zorganizowanego przez firmę SC Johnson konkursu czytelniczego było przeczytanie 1,8 mln książek w ciągu jednego roku szkolnego

FilantropiaAmerican Enterprise: Wystawa w muzeum Smithsonian wspierana przez SC Johnson dostarcza wiedzy i informacji przyszłym innowatorom

EdukacjaRozwijanie umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych: SC Johnson wspiera edukację i rozwój ekonomiczny poprzez rozbudowę szkół technicznych

EdukacjaSC Johnson wspiera fundusze STEM, umiejętność czytania i pisania oraz innowacje

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej