SC Johnson zachęca do czytania i okazywania życzliwości za pomocą programu rozwoju czytelnictwa oraz książki „Wonder”

Firma SC Johnson zakupiła po jednym egzemplarzu książki „Wonder” dla wszystkich z 9 tyś. uczniów klas od 4 do 8, uczęszczających do szkół w mieście, w którym ma ona swoją siedzibę główną.
Firma SC Johnson przekazała w 2018 r. 100 000 USD lokalnym szkołom w ramach swojego wieloletniego zaangażowania na rzecz wspierania czytelnictwa.
Pamiętasz jeszcze, jak to było uczęszczać do szkoły? Poznawanie nowych osób oraz nauka stanowią wyzwanie samo w sobie, nawet gdy uczeń nie wyróżnia się wyglądem, który może być powodem wykluczenia i przemocy wobec niego.

Dlatego za pomocą bestsellera z listy New York Times’a „Wonder”, który propaguje akceptację i życzliwość, chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby dzieci.

Ponadto wspieranie czytelnictwa oraz edukacji od dawna stanowiło priorytet działalności filantropijnej firmy SC Johnson. „Wiemy, że umiejętność czytania i pisania otwiera zupełnie nowe możliwości, w tym ewentualną możliwość uzyskania wyższego wykształcenia oraz zapewnia lepsze perspektywy zawodowe,” wyjaśnia Kelly Semrau, starszy wiceprezes globalnego działu ds. korporacyjnych, komunikacji i zrównoważonego rozwoju.

Firma każdego roku przeznacza 5% swojego zysku przed opodatkowaniem na cele charytatywne. W roku podatkowym 2016/17 około 13% tej kwoty przekazaliśmy na oświatę.
Czujemy się zaszczyceni możliwością poprawy jakości życia dzieci w Racine, zapewniając im dostęp do programów wspierania czytelnictwa, dzięki którym mogą zbudować podwaliny swojego przyszłego sukcesu.
- Kelly Semrau, starszy wiceprezes w firmie SC Johnson

Od niemal dziesięciu lat wspieramy czytelnictwo w naszym mieście Racine w stanie Wisconsin fundujemy mobilne biblioteki oraz zachęcamy lokalnych uczniów do czytania książek.

Dlatego połączenie naszego strategicznego planu rozwoju czytelnictwa z książką o tak mocnym przesłaniu, jak „Wonder”, wydawało się być naturalnym, kolejnym krokiem. W styczniu 2018 r. rozpoczęliśmy program „Racine Wonders” (Cuda Racine), kupując egzemplarze tej książki dla dzieci z klas od 4 do 8 w Racine — łącznie otrzymało ją ponad 9000 uczniów z lokalnych szkół publicznych, parafialnych i niezależnych.

Lista książek opracowana przez organizację non-profit myFace została udostępniona również nauczycielom, aby mogli podczas lekcji rozwijać dyskusje na poruszane w nich tematy.

VIDEO

Racine Wonders

Bardzo się nam podobają te autoportrety inspirowane książką „Wonder”, ufundowaną przez firmę SC Johnson.
W ramach programu „Racine Wonders” uczniowie mieli przesłać wypracowania na temat „dobrych uczynków” oraz „empatycznych superbohaterów”. Najlepsze wypracowanie miało zostać nagrodzone kwotą w wysokości 10 000 USD dla szkoły. Wypracowania zostały ocenione przez studentów Instytutu Rozwoju Zawodowego Nauczycieli University of Wisconsin-Parkside.

Podjęliśmy się ponadto współpracy z kinem Marcus Renaissance Cinema, aby zaoferować specjalne seanse filmu „Wonder” z 2017 r. uczniom i nauczycielom. Szkoły z kolei zachęcaliśmy do wyróżniania uczniów, którzy wykazali się życzliwością. Niektórzy z nich zagościli w mediach społecznościowych SC Johnson.
W rozmowie z lokalną gazetą The Journal Times, zastępca kuratora okręgu szkolnego Racine Unified School District — Eric Gallien — przyznał, że „program »Racine Wonders« przyniósł szybką i widoczną zmianę zachowania uczniów. Są oni teraz bardziej świadomi skutków swojego działania oraz jego wpływu na ich koleżanki i kolegów”.

W maju 2018 r. podaliśmy do wiadomości informacje o zwycięskich wypracowaniach oraz przekazaliśmy kwotę 100 000 USD odpowiednim szkołom, aby nagrodzić je za udział w konkursie. Zwycięzcy zostali ogłoszeni w trakcie specjalnego wydarzenia, podczas którego firma SC Johnson mile zaskoczyła 250 obecnych tam uczniów, przekazując im tablety Kindle Fire, które jeszcze bardziej zachęcą do czytania.

Zwycięzcy konkursu oraz ich koledzy i koleżanki z klas usłyszeli przemowę przedstawicieli organizacji myFace oraz zobaczyli specjalny występ młodej artystki DJ Livia i Monster Kids, hip-hopowej grupy tanecznej z Chicago.
W ramach programu „Racine Wonders” firma SC Johnson mile zaskoczyła 250 uczniów, przekazując im tablety Kindle Fire, które jeszcze bardziej zachęcą ich do czytania.

EdukacjaWynikiem zorganizowanego przez firmę SC Johnson konkursu czytelniczego było przeczytanie 1,8 mln książek w ciągu jednego roku szkolnego

EdukacjaRozwijanie umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych: SC Johnson wspiera edukację i rozwój ekonomiczny poprzez rozbudowę szkół technicznych

EdukacjaSC Johnson kontynuuje kilkudziesięcioletnią historię swojej działalności w Brazylii, pomagając edukować dzieci w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki

EdukacjaNauka w praktyce: Mr Muscle Science Lab wspiera edukację w zakresie nauk ścisłych (STEM) w RPA

EdukacjaEdukacja w zakresie nauk ścisłych rozwija się w Niemczech dzięki wsparciu NeanderLAB przez SC Johnson

FilantropiaNadanie nazwy SC Johnson College of Business w Cornell University, po tym jak spółka i Fisk Johnson przekazali 150 milionów dolarów

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej