De la energie regenerabilă și până la combaterea despăduririi și susținerea reutilizării plasticului și a unor infrastructuri de reciclare mai bune, continuăm să întreprindem acțiuni pentru a proteja mediul înconjurător astăzi și pentru generațiile viitoare.

Parteneriatul global combate poluarea și sărăcia

Fisk Johnson mergând pe stradă alături de o persoană care colectează plastic, în Indonezia
Parteneriatul global cu Plastic Bank își propune să împiedice deșeurile din plastic să ajungă în ocean, combătând în același timp și sărăcia. Un efort de trei ani a generat deschiderea a 509 puncte de colectare a plasticului.

Angajamentul în direcția reciclării și a reutilizării plasticului

Fisk Johnson pe o plajă acoperită de plastic
În 2018, am făcut un nou pas spre asumarea responsabilității produselor noastre, alăturându-ne unei coaliții de companii și autorități pentru a face față crizei globale a poluării cu plastic.

Reducerea amprentei de carbon

Eforturi continue pentru oprirea despăduririlor

SC Johnson promovează moduri de stopare a despăduririi
Ne continuăm eforturile de a ajuta la prevenirea despăduririi și colaborăm cu furnizorii, întreprinderile și organizațiile de conservare pentru a pune capăt defrișărilor ilegale la nivel global.
Vă rugăm să selectați cardurile de recirculare de la editorul de conținut.