Factsheet: Mijlpalen van SC Johnson in milieuleiderschap 

Al meer dan veertig jaar heeft SC Johnson acties ondernomen voor het milieu, zowel over hoe het werkt als welke producten het voortbrengt.
SC Johnson is verschillende keren geëerd voor milieuverantwoordelijkheid, waaronder tweemaal met de World Environment Center Gold Medal. 

Het milieuleiderschap van SC Johnson overbrugt tientallen jaren, inclusief leiderschap op het gebied van natuurbescherming, ingrediëntverantwoordelijkheid, gebruik van duurzame energie en transparantie. Hieronder een aantal belangrijke mijlpalen in onze geschiedenis van het juiste doen.

 • 1975: SC Johnson verwijdert vrijwillig en eenzijdig chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) uit onze spuitbusproducten om de ozonlaag te beschermen. We deden dit drie jaar voor het Amerikaanse mandaat en meer dan tien jaar voor het Montreal Protocol uit 1987.
 • 1979: We sponsoren de milieudocumentaire Living Planet om de aarde van bovenaf te helpen introduceren bij het publiek en te pleiten voor milieubescherming. 
 • 1990: SC Johnson geeft opdracht tot een baanbrekend onderzoek naar de publieke opinie ten opzichte van het milieu. Het wordt de voorloper van het GfK Ropers schoonmaak Gauge® Report.
 • Jaren 1990: We leiden een volkscoalitie in de V.S. om recyclen van spuitbussen te promoten. Als gevolg daarvan hebben 5.600 gemeenschappen tegenwoordig toegang tot plekken om spuitbussen ter recycling weg te brengen. 
 • 1991: De publicatie van ons eerste duurzaamheidsrapport maakt van SC Johnson een van de eerste bedrijven in verpakte consumentengoederen die openlijk en uitgebreid rapporteert over programma’s en beleidslijnen. Zie ons laatste rapport.
 • 1994: SC Johnson ontvangt de Gold Medal van het World Environment Center voor International Corporate Achievement in Sustainable Development (internationaal bedrijfsresultaat op het gebied van duurzame ontwikkeling).
 • 1998: Wij helpen bij het oprichten van The Caatinga Association om de Caatinga-regio in Brazilië met een opmerkelijke biodiversiteit te bestuderen en beschermen.
 • 2001: SC Johnson formaliseert ons Groene lijst™-programma om producten constant te verbeteren door ingrediënten te kiezen die de gezondheid en het milieu beter beschermen.
 • 2002: Wij zijn de eerste producent van verpakte consumentengoederen die lid wordt van het U.S. EPAs Climate Leaders-programma, een vrijwillig partnerschap om broeikasgasemissies (GHG - greenhouse gas) te verlagen. In 2006 waren we een van de eerste deelnemers die GHG-reductiedoelen behaalde.
 • 2003: SC Johnson steekt de eerste schop in de grond voor onze eerste warmtekrachtturbine om elektriciteit te produceren voor de grootste productiefaciliteit ter wereld van het bedrijf van methaangas van een nabijgelegen openbare stortplaats.
 • 2003: De U.S. EPA geeft SC Johnson de allereerste Lifetime Atmospheric Achievement Award.
 • 2004: SC Johnson verwijdert PVC en PVDC uit producten en verpakkingen in verband met de zorgen over de afgifte van giftige chemicaliën in het milieu als materialen die chloor bevatten in gemeentelijke verbrandingsovens terechtkomen. 
 • 2004: We installeren onze tweede warmtekrachtturbine in Waxdale, die schoonbrandend natuurlijk gas gebruikt om elektriciteit op te wekken. Met onze eerste warmtekrachtturbine stelt deze ons in staat om 85% van de energiebehoeftes van Waxdale te genereren.
 • 2006: SC Johnson ontvangt als erkenning voor ons Greenlist™-programma en toewijding aan verantwoordelijke ingrediëntkeuzes zowel de Ron Brown Award als de Presidential Green Chemistry Challenge Award. 
 • 2008: We wonnen de U.S. EPA Safer Detergents Stewardship Initiative (SDSI) Award voor het verwijderen van alle nonylfenol ethoxylaat oppervlakteactieve stoffen uit onze producten.
 • 2009: SC Johnson neemt de leiding op het gebied van ingrediënttransparantie binnen onze industrie met de lancering van een Amerikaanse website met daarop productingrediënten, inclusief bepaalde kleurstoffen. Vandaag de dag helpt de website consumenten van over de hele wereld die onze producten gebruiken. Zie ons factsheet over ingrediënttransparantie. 
 • 2011: We lanceren Windex® Mini geconcentreerde reiniger om te helpen de dialoog op gang te brengen over geconcentreerde navullingen voor reinigers en de mogelijke vermindering van afval dat naar stortplaatsen gaat. In 2012 breiden we ons geconcentreerde schoonmaakmiddelenprogramma uit met meer merken en eenvoudig te recyclen verpakking. 
 • 2012: De Verenigde Naties en Foundation for Social Change eren SC Johnson als wereldwijd leider op het gebied van veranderingen.
 • 2012: SC Johnson schakelt twee windturbines van 126 meter hoog in bij onze grootste productiefaciliteit ter wereld, waardoor de faciliteit in staat is om gemiddeld 100 procent van onze elektrische energie ter plekke te produceren.
 • 2013: We lanceren Ziploc® composteerbare zakken (alleen online) om het gebruik van commerciële compostering om afval te verminderen, aan te moedigen. De zakken zijn ontwikkeld voor commerciële compostering, wat veel efficiënter is dan compostering in de achtertuin. 
 • 2014: We zijn voor het derde opeenvolgende jaar vereerd met een SmartWay® Excellence Award van de U.S. EPA.
 • 2015: SC Johnson ontvangt voor de tweede keer de prestigieuze Gold Medal van het World Environment Center voor International Corporate Achievement in Sustainable Development (internationaal bedrijfsresultaat op het gebied van duurzame ontwikkeling).
 • 2016: Na jaren van pleiten voor chemische hervorming in de Verenigde Staten, is SC Johnson vereerd om bij name genoemd te worden door de Amerikaanse President Barack Obama tijdens het ondertekenen van nieuwe wetgeving die de standaard voor alle bedrijven verhoogt.
 • 2016: We mogen in 2016 de Western Hemisphere Corporate Citizenship Award van de Association of American Chambers of Commerce in Latin America & the Caribbean (AACCLA) ontvangen voor ons “SCJ Recycles”-programma in Argentinië, Chili en Uruguay.
 • 2017: SC Johnson bereikt weer een mijlpaal van onze inspanningen om broeikasgasemissies te verlagen, met een derde fabriek die nu voor 100% op windenergie draait.
 • 2017: We werken samen met Conservation International aan het grootste oppervlakte matchingsprogramma ooit om het Amazoneregenwoud te beschermen.
 • 2017: Zeventien vestigingen van SC Johnson hebben de status van geen productieafval naar stortplaatsen en 14 van die vestigingen brengen nul afval naar stortplaatsen.
 • 2018: Onze voortdurende inzet voor het verkleinen van onze voetafdruk werd in 2018 bekroond met de Climate Leadership Award for Excellence in Greenhouse Gas Management Goal Setting. Dit was onze vierde Climate Leadership Award for GHG management.
 • 2019: SC Johnson lanceert de eerste fles gemaakt van 100% post-consumer gerecycled plastic voor een belangrijk merk voor huishoudelijke reiniging.
 • 2019: SC Johnson breidt de geconcentreerde navullingen uit naar e-commerce en meer markten om hergebruik van flessen te ondersteunen en afval te verminderen.
 • 2019: 100% van de fabrieken van SC Johnson brengen geen productieafval naar stortplaatsen.

Duurzame energieInitiatieven voor duurzame energie binnen SC Johnson wereldwijd

BosbeschermingBehoud van biodiversiteit: SC Johnson ondersteunt Caatinga Association in Brazilië om bossen te beschermen, ecosfeer

BosbeschermingSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

MilieuBosbescherming: SC Johnson gaat door met inspanningen om ontbossing te stoppen

IngrediëntenGalaxolide is een voorbeeld van hoe SC Johnson op de wetenschap gebaseerde beslissingen neemt over ingrediënten

IngrediëntenGreenlist™-programma van SC Johnson: Kiezen van productingrediënten om de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen

Volgende

Volgende

Volgende