Beurzen van SC Johnson: Hoe een bedrijfsdonatie aan te vragen in Canada

SC Johnson zakelijke filantropie richt zich op gemeenschapsontwikkeling, sociale voorzieningen, gezondheid, duurzaamheid en andere gebieden die dat nodig hebben.
SC Johnson geeft geen beurzen aan individuen en ondersteunt geen organisaties die een discriminerend beleid hebben, ongeacht op papier of in de praktijk. 
Bij SC Johnson zijn we trots op onze lange nalatenschap van zakelijke filantropie; het is onderdeel van hoe we onze zakelijke waarden naleven. Als u geïnteresseerd bent in het aanvragen van een beurs van SC Johnson, kunt u het beste beginnen met het bekijken van deze veelgestelde vragen over ons zakelijke geven. 

A Uw organisatie moet een geregistreerde liefdadigheidsinstelling of non-profit zijn, een goede reputatie hebben bij de Canadian Revenue Agency, of een overheidsinstantie als een school, bibliotheek of openbare instantie.
- +

A • Individuen. 

• Politieke doelen, sociale, atletische, veteraan-, arbeids- en broederlijke organisaties, of religieuze instellingen. SC Johnson Canada kan bepaalde programma’s van dergelijke organisaties steunen indien zij ten goede komen aan de hele gemeenschap, bijvoorbeeld een ontbijt- of onderdakprogramma. 

• Organisaties buiten Canada.  

• Ondersteuning voor salaris of loon voor medewerkers of administratief personeel, anders dan wat nodig kan zijn voor de administratie van specifieke programma's of projecten. 

• Algemeen operationele steun voor organisaties die al grotendeels worden ondersteund door United Way, maar specifieke programma's die niet worden betaald door de United Way kunnen in aanmerking worden genomen.

• Sponsoring van evenementen ter ondersteuning van liefdadigheids-/non-profitinzamelingsacties; SC Johnson Canada kan echter wel het onderliggende doel steunen.
 
• Ieder programma, initiatief of inspanning dat een mogelijke belangenverstrengeling kan veroorzaken voor SC Johnson of een van haar bedrijven (bijv. programma's die een direct voordeel bieden aan het bedrijf).

• SC Johnson geeft geen beurzen aan individuen en wij ondersteunen geen organisaties die een discriminerend beleid hebben op basis van ras, huidskleur, religie (geloof), geslacht, genderexpressie of -transitie, leeftijd, nationale afkomst (afstamming), handicap, huwelijkse staat, seksuele oriëntatie of militaire status, ongeacht of het discriminerende beleid schriftelijk is vastgelegd of in de praktijk plaatsvindt. Ons beleid is om geen beurzen te verstrekken aan een organisatie die zo'n beleid voert.
- +

Focusgebieden voor SC Johnson Canadese filantropie

A SC Johnson ondersteunt voornamelijk instellingen of organisaties die een directe invloed hebben op gemeenschappen waarin we zeer actief zijn. Onze focusgebieden voor steun zijn onder andere:

Gemeenschap en economische ontwikkeling - Programma's die de kwaliteit van leven verbeteren op het gebied van economische en gemeenschapsinfrastructuur, capaciteitsopbouw, economische ontwikkeling, veilige wijken, culturele ervaringen en scholing op het werk.

Sociale voorzieningen - Programma's die ondersteunende diensten bieden voor mensen of families met lage inkomens/hoge risico's om hen te helpen op weg naar onafhankelijkheid, zoals diensten voor families, gehandicapten of ouderen, voorkoming van nationale rampen, tijdelijk onderkomen en steun voor hen die kansarm zijn of in armoede leven.

Gezondheid en welzijn - Programma's die helpen bij scholing over en strijd tegen door muggen veroorzaakte ziektes of openbare scholing over gezondheid en welzijn en eerlijke toegang tot gezondheidszorg aanmoedigen.

Onderwijs - Programma's die de nadruk leggen op academische prestaties van leerlingen, met een focus op academische verrijking en vooruitgang, zoals voorschools onderwijs, primair en secundair onderwijs, hoger, technisch en beroepsonderwijs.

Programma's voor duurzaamheid en milieu - Programma's die duurzaamheid aanmoedigen door beheer van gemeenschapsecosystemen, beperking van vervuiling, behoud van natuurlijke grondstoffen, milieutechnische verfraaiing, duurzame energie en behoud van diersoorten.

Canadese productbijdragen - Houd er rekening mee dat de liefdadigheidsinstelling/non-profitorganisatie het product moet ophalen bij onze locatie op 1 Webster St. in Brantford, ON.  SC Johnson Canada verzendt geen productdonaties. Aanvraagformulier downloaden.
 
- +

A Ondanks dat we de nadruk leggen op geografische gebieden waar we onze activiteiten uitvoeren, nemen we ook verzoeken die regionaal of nationaal zijn in overweging. In deze gevallen hebben we een aanvraagproces in twee stappen, waarbij we in eerste instantie brede informatie verzamelen over uw project of programma. Als we, na het bestuderen van deze informatie, geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen, nemen we contact op met de aanvrager om aanvullende informatie te verzamelen waardoor we de financieringsmogelijkheid effectief kunnen beoordelen. Als we niet geïnteresseerd zijn in de financieringsmogelijkheid, informeren we de aanvrager zo snel mogelijk.
- +

Hoe werkt het proces voor een Canadese beurs bij SC Johnson?

A

Volg deze link om het aanvraagformulier te downloaden

Beantwoord alle vragen op het formulier en vermeld alle gevraagde informatie. U dient uw volledig ingevulde aanvraag voor een Canadese beurs op te sturen via e-mail (in Word- of pdf-formaat) naar het Canadian Regional Community Enrichment Team via CAenrich@scj.com.

- +

A Er zijn geen deadlines voor aanvragen. We accepteren aanvragen op een voortschrijdende basis.
- +

A

In de meeste gevallen duurt het beoordelingsproces voor de beurs 90-120 dagen.

- +

A

In verband met de grote hoeveelheid aanvragen die wij ontvangen, nemen wij alleen contact op wanneer een beursaanvraag succesvol is.

- +

Sociale verantwoordelijkheidSC Johnson steunt vrouwelijke ondernemers, bestrijdt malaria in Rwanda met EKOCENTERS

FilantropieBeurzen en productdonaties van SC Johnson helpen onze gemeenschappen beter te maken

FilantropieBeurzen van SC Johnson: Hoe een Amerikaanse bedrijfsdonatie aan te vragen

GemeenschapIn samenwerking met Dibujando un Mañana, helpt SC Johnson meisjes hun leven te veranderen

GemeenschapZakelijke filantropie, vrijwilligerswerk van werknemers: SC Johnson helpt gemeenschappen te verbeteren

Ons doelBeurzen van SC Johnson: Onze richtlijnen en focusgebieden

Volgende

Volgende

Volgende