Arkusz informacyjny: Kroki milowe SC Johnson w zakresie przywództwa środowiskowego 

Od ponad czterech dekad firma SC Johnson podejmuje działania w celu ochrony środowiska, zarówno w związku ze sposobem działalności operacyjnej, jak i w odniesieniu do wytwarzanych przez siebie produktów.
Firma SC Johnson została wiele razy uhonorowana za odpowiedzialność społeczną, m.in. dwa razy otrzymała Złoty medal Światowego Centrum Ochrony Środowiska. 

Przywództwo środowiskowe SC Johnson trwa od wielu dekad i obejmuje przywództwo w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialność w zakresie składników, korzystanie z energii odnawialnej oraz przejrzystość. Oto niektóre najważniejsze kamienie milowe w naszej historii właściwego postępowania.

 • 1975: SC Johnson dobrowolnie i jednostronnie eliminuje chlorofluorowęglowodory (CFC) z naszych produktów w aerozolu, aby chronić warstwę ozonową. Ruch ten następuje trzy lata przed mandatem USA i ponad dekadę przed Protokołem Montrealskim z 1987 r.
 • 1979: Sponsorujemy film dokumentalny dotyczący środowiska, Living Planet, aby pomagać zapoznawać widzów z Ziemią z lotu ptaka oraz uświadamiać im konieczność ochrony środowiska. 
 • 1990: Firma SC Johnson zleca pionierskie badanie na temat stosunku publicznego do środowiska. Jest ono prekursorem Raportu Ropers Green Gauge® GfK.
 • Lata 90.: Kierujemy krajową masową koalicją w USA, aby promować recykling pojemników po aerozolu. W wyniku tego 5600 społeczności ma dziś dostęp do recyklingu pojemników po aerozolu na ulicy lub w specjalnych punktach. 
 • 1991: Publikacja naszego pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju sprawia, że SC Johnson staje się jedną z pierwszych firm oferujących konsumentom towary pakowane, która w otwarty i obszerny sposób udostępnia raporty na temat swoich programów i polityk. Zobacz nasz najnowszy raport.
 • 1994: SC Johnson otrzymuje Złoty medal Światowego Centrum Ochrony Środowiska za Międzynarodowe osiągnięcia korporacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • 1998: Pomagamy w utworzeniu The Caatinga Association w celu badania i ochrony regionu Caatinga w Brazylii, miejsca o niezwykłej bioróżnorodności.
 • 2001: SC Johnson formalizuje nasz pierwszy w swoim rodzaju program Greenlist™, aby stale poprawiać produkty, wybierając składniki, które lepiej chronią ludzkie zdrowie i środowisko.
 • 2002: Jesteśmy pierwszym producentem pakowanych towarów dla konsumenta, który dołączył do programu Liderów klimatycznych EPA w USA, dobrowolnego partnerstwa w celu zredukowania emisji gazów cieplarnianych. W 2006 r. jesteśmy jednymi z pierwszych uczestników, którzy osiągnęli swoje cele w zakresie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych.
 • 2003: SC Johnson wprowadza naszą pierwszą turbinę do wspólnego generowania energii, by wytwarzać elektryczność dla największego obiektu produkcyjnego firmy z użyciem metanu z pobliskiego publicznego wysypiska.
 • 2003: EPA w USA nagradza SC Johnson pierwszą Nagrodą za całokształt osiągnięć w zakresie atmosfery.
 • 2004: SC Johnson eliminuje PVC i PVDC z produktów i opakowań z powodu obaw związanych z wydzielaniem toksycznych substancji chemicznych do środowiska, gdy materiały zawierające chlor znajdą się w spalarniach komunalnych. 
 • 2004: Instalujemy naszą drugą turbinę do wspólnego generowania energii w Waxdale, stosując gaz ziemny o czystym spalaniu w celu generowania elektryczności. Wraz z naszą pierwszą turbiną do wspólnego generowania energii, umożliwiło nam to zaspokojenie 85% potrzeb energetycznych Waxdale.
 • 2006: W ramach uznania naszego programu Greenlist™ oraz naszego zobowiązania do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących składników firma SC Johnson otrzymała Nagrodę Rona Browna, jak i Prezydencką nagrodę w zakresie wyzwań chemii ekologicznej. 
 • 2008: Otrzymujemy Nagrodę Inicjatywy bezpieczniejszego zarządzania detergentami EPA (SDSI) za wyeliminowanie wszelkich etoksylowanych substancji powierzchniowo czynnych nonylofenoli z naszych produktów.
 • 2009: SC Johnson jest na czele naszej branży w dziedzinie przejrzystości, wraz z uruchomieniem strony internetowej z listą wszystkich składników produktów z USA, w tym konkretnych barwników. Dziś strona ta służy klientom z całego świata, którzy korzystają z naszych produktów. Zobacz nasz arkusz faktów dotyczący przejrzystości naszych składników. 
 • 2011: Wprowadzamy Windex® Mini, skoncentrowany środek czyszczący, który pomaga w dialogu na temat wkładów skoncentrowanych środków czyszczących oraz potencjału zmniejszania ilości odpadów trafiających na wysypiska. W 2012 r. poszerzyliśmy nasz program skoncentrowanych środków czyszczących o więcej marek oraz nowe, łatwe w recyklingu opakowania. 
 • 2012: Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Fundacja Zmian Społecznych przyznają SC Johnson tytuł globalnego Lidera zmian.
 • 2012: SC Johnson wykorzystuje dwie turbiny wiatrowe o wysokości 126 m w naszym największym obiekcie produkcyjnym, umożliwiając mu wytwarzanie średnio 100 procent naszej energii elektrycznej samodzielnie.
 • 2013: Wprowadzamy torebki nadające się na kompost marki Ziploc® (tylko online) , aby zachęcać do komercyjnego kompostowania w celu zmniejszania ilości odpadów trafiających na wysypiska. Worki te zostały zaprojektowane do komercyjnego kompostowania, które jest skuteczniejsze niż kompostowanie domowe. 
 • 2014: Trzeci rok z rzędu otrzymujemy Nagrodę za doskonałość SmartWay® od EPA w USA.
 • 2015: Po raz drugi firma SC Johnson otrzymuje prestiżowy Złoty medal Światowego Centrum Ochrony Środowiska za Międzynarodowe osiągnięcia korporacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • 2016: Po latach nawoływania do reformy chemicznej w Stanach Zjednoczonych, firma SC Johnson zostaje wymieniona przez prezydenta USA, Baracka Obamę, przy podpisaniu przez niego legislacji podwyższającej standard dla wszystkich firm.
 • 2016: Otrzymujemy nagrodę Western Hemisphere Corporate Citizenship Award 2016 od Stowarzyszenia Amerykańskich Izb Handlowych w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (AACCLA) za nasz program „SCJ Recyklinguje” w Argentynie, Chile i Urugwaju.
 • 2017: Firma SC Johnson osiąga kolejny kamień milowy w ramach swoich wysiłków w kierunku zmniejszania emisji gazów cieplarnianych — trzeci obiekt produkcyjny korzysta teraz w 100% z energii wiatrowej.
 • 2017: Nawiązujemy partnerstwo z Conservation International, by zrealizować największy program „akr za akr” wszech czasów w celu konserwacji puszczy amazońskiej.
 • 2017: Siedemnaście obiektów SC Johnson nie wysyła żadnych odpadów produkcyjnych na wysypiska, a 14 z nich produkuje zero odpadów.
 • 2018: Nieustające zaangażowanie w redukcję naszego wpływu na środowisko zostało uhonorowane w 2018 r. Nagrodą przywództwa klimatycznego za doskonałość w ustalaniu celów dot. zarządzania emisją gazów cieplarnianych. To dla nas już czwarta Nagroda przywództwa klimatycznego za zarządzanie emisją gazów cieplarnianych.
 • 2019: SC Johnson wprowadza pierwsza butelkę wyprodukowaną w 100% z plastiku (dostarczonego przez znaną markę produktów do czyszczenia domu) pochodzącego z recyklingu, który inaczej trafiłby do oceanu.
 • 2019: SC Johnson wprowadza skoncentrowane wkłady na rynek e-handlu oraz inne rynki, tak aby wspierać ponowne wykorzystanie butelek i zredukować ilość odpadów.
 • 2019: 100% fabryk firmy SC Johnson nie wytwarza żadnych odpadów produkcyjnych, które trafiałyby na wysypiska.

Energia odnawialnaInicjatywy SC Johnson w zakresie energii odnawialnej na całym świecie

Ochrona lasówZachowanie bioróżnorodności: SC Johnson wspiera stowarzyszenie Caatinga Association w Brazylii, aby chronić lasy i ekosferę

Ochrona lasówSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

Ochrona środowiskaOchrona lasów: SC Johnson kontynuuje wysiłki, aby powstrzymać wylesianie

SkładnikiGalaksolid to przykład na to, jak firma SC Johnson podejmuje decyzje dotyczące składników w oparciu o naukę

SkładnikiProgram Greenlist™ SC Johnson: Taki wybór składników produktów, by lepiej chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej