Arkusz informacyjny: Filantropia SC Johnson oraz SCJ Giving, Inc.

Od ponad 80 lat: Firma SC Johnson przekazuje 5 procent zysków przed opodatkowaniem organizacjom charytatywnym od 1937 r. 
Filantropia firmy SC Johnson jest ukierunkowana na rozwój społeczności, świadczenia socjalne, zdrowie, zrównoważony rozwój oraz inne obszary, które wymagają wsparcia.
Filantropia oraz wspieranie społeczności to działania, które towarzyszą firmie SC Johnson od samych początków jej istnienia. Zobowiązanie to zostało sformalizowane w roku 1937, gdy firma rozpoczęła coroczne przekazywanie 5 procent wszystkich dochodów przed opodatkowaniem organizacjom charytatywnym. W 1959 r. powstał nasz fundusz charytatywny, SC Johnson Giving, Inc., by zapewniać dalsze wsparcie społecznościom, w których pracujemy oraz całemu światu w szerszym zakresie.

 Podstawowym celem SC Johnson w zakresie wsparcia korporacyjnego są organizacje, które służą społecznościom, w których prowadzimy działalność lub mają na nie bezpośredni wpływ. Nasze obszary zainteresowania: 

Rozwój ekonomiczny i rozwój społeczności — programy, które poprawiają jakość życia w takich obszarach, jak gospodarka i infrastruktura, tworzenie możliwości, rozwój ekonomiczny, bezpieczne sąsiedztwo, oferta kulturalna oraz szkolenia zawodowe.

Świadczenia socjalne — programy, które zapewniają wsparcie dla osób/rodzin o niskich dochodach lub które mogą wkrótce być w takiej sytuacji, aby pomóc im na drodze do samowystarczalności. Takie wsparcie obejmuje: świadczenia dla rodzin, osób niepełnosprawnych lub starszych, zapobieganie nieszczęściom w gospodarstwach domowych, tymczasowe schronienia, a także pomoc osobom mniej uprzywilejowanym lub żyjącym w biedzie.

Zdrowie i dobre samopoczucie — programy, które pomagają edukować obywateli w zakresie zwalczania chorób przenoszonych przez komary lub wspierają programy edukacyjne na temat zdrowia publicznego i dobrego samopoczucia oraz sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej.

Edukacja — programy, które kładą nacisk na osiągnięcia akademickie uczniów i studentów, ze szczególnym uwzględnieniem wzbogacenia środowiska edukacyjnego i jego rozwoju, takie jak edukacja wczesnoszkolna, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, szkoły policealne, techniczne i zawodowe.

Programy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska — programy wspierające zrównoważony rozwój poprzez zarządzenie lokalnymi ekosystemami, zwalczanie emisji szkodliwych substancji, ochronę zasobów naturalnych, upiększanie otoczenia, stosowanie energii odnawialnej i ochronę przyrody.

Darowizny produktowe w Stanach Zjednoczonych

Datki SC Johnson i SC Johnson Giving, Inc. zapewniły miliony dolarów organizacjom, które sprawiają, że świat staje się lepszym miejscem do życia dla rodzin. Oto kilka przykładów z ostatnich lat:

15 milionów dolarów przeznaczyliśmy na pomoc finansową i produkty pomagające zagrożonym rodzinom w zwalczaniu komarów, które mogą przenosić wirus Zika — głównie w Stanach Zjednoczonych, na Karaibach i w Ameryce Południowej.

Kampania „akr za akr”, na kwotę 125 000 dolarów, pomagająca Conservation International oraz partnerom tej organizacji ponownie zasadzić około 3 miliony drzew w regionie Amazonii.

6,5 miliona dolarów przekazaliśmy hrabstwu Racine, w którym mieści się nasza siedziba, na zbudowanie parku wodnego zapewniającego mieszkańcom rekreację oraz naukę bezpiecznego pływania.  

150 milionów dolarów od Fiska Johnsona i SC Johnson dla Cornell University, w celu wsparcia SC Johnson College of Business – największa darowizna wszech czasów dla kampusu tej uczelni w Ithaca.

11 milionów peso przekazaliśmy fundacji Dibujando un Mañana z Meksyku, która pomaga meksykańskim dziewczynkom wyjść z biedy, bezdomności i zaniedbania.

5 milionów dolarów dla Muzeum Narodowego Historii Amerykańskiej Smithsonian w Waszyngtonie, w celu wsparcia wystawy „Amerykańska przedsiębiorczośćoraz najnowocześniejszego centrum konferencyjnego.

3,5 miliona dolarów dla Gateway Technical College w celu wsparcia Zintegrowanego Centrum Technologicznego Produkcji i Inżynierii SC Johnson oraz jego oferty programowej STEM.

FilantropiaSC Johnson pomaga dzieciom w nauce pływania, funduje park wodny dla lokalnej społeczności

ZdrowieSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

EdukacjaNauka w praktyce: Mr Muscle Science Lab wspiera edukację w zakresie nauk ścisłych (STEM) w RPA

EdukacjaEdukacja w zakresie nauk ścisłych rozwija się w Niemczech dzięki wsparciu NeanderLAB przez SC Johnson

EdukacjaBez opłat: Kierownictwo SC Johnson wspiera edukację i rozwój karier członków społeczności, przekazując fundusze na cele programu Gateway Promise

EdukacjaWynikiem zorganizowanego przez firmę SC Johnson konkursu czytelniczego było przeczytanie 1,8 mln książek w ciągu jednego roku szkolnego

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej