W ramach programu filantropijnego firma SC Johnson przekazuje 5 procent zysków przed opodatkowaniem na cele charytatywne

Granty i przekazywane przez firmę SC Johnson produkty pomagają poprawić życie w naszych społecznościach

Odwdzięczamy się lokalnym społecznościom: Od 1937 roku firma SC Johnson przekazuje pięć procent zysków przed opodatkowaniem organizacjom charytatywnym.
Filantropia firmy SC Johnson jest ukierunkowana na świadczenia socjalne, edukację, zrównoważony rozwój oraz inne obszary, które wymagają wsparcia.

Staramy się poprawić poziom życia wszędzie tam, gdzie działamy, ponieważ nasza firma jest tam obecna. Takie aspiracje filantropijne są nam bliskie już od ponad wieku, a zapoczątkował je założyciel naszej firmy, Samuel Curtis Johnson. Opierają się one na naszym oświadczeniu o wartościach firmowych oraz są realizowane przez pracowników firmy SC Johnson na całym świecie.

Od 1937 roku firma SC Johnson przekazuje pięć procent zysków przed opodatkowaniem organizacjom charytatywnym. W 2017 r. upłynęło 80 lat od rozpoczęcia przez firmę działalności charytatywnej oraz niemal 60 lat od założenia naszej fundacji SC Johnson Giving, Inc.

Naszym podstawowym celem w zakresie wsparcia korporacyjnego są instytucje lub organizacje, które służą społecznościom, w których prowadzimy działalność lub mają na nie bezpośredni wpływ. Obszary naszego zainteresowania to m.in.:

  • Poziom społeczny: Inicjatywy wspierające zapobieganie chorobom wektorowym i ich eliminowanie; programy pomagające w zmniejszaniu bądź eliminacji ubóstwa.
  • Edukacja: Programy zapewniające wysokiej jakości, zintegrowaną edukację poprzez inicjatywy w zakresie umiejętności czytania i pisania, interwencje we wczesnym dzieciństwie bądź programy skupiające się na naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM).
  • Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój: Programy redukujące bądź eliminujące plastikowe odpady, udoskonalające i promujące recykling oraz pozytywnie wpływające na środowisko. 
  • Darowizny produktowe w Stanach Zjednoczonych

Niektóre ze środków zostały przyznane przez firmę SC Johnson po otrzymaniu przez nią próśb o granty. Inne są przeznaczone na spełnianie potrzeb, które firma sama zaobserwowała.

Jeśli mieszkacie poza Stanami Zjednoczonymi, skontaktujcie się z oddziałem firmy SC Johnson w waszej okolicy, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych darowizn dla waszej społeczności. 

Aby ubiegać się o grant firmy SC Johnson w Stanach Zjednoczonych, organizacje muszą być zarejestrowane, kwalifikować się do zwolnienia od podatku, być organizacją charytatywną typu 501(c)(3) na terytorium Stanów Zjednoczonych, lub na jednym z terytoriów zależnych, lub jednostką rządową, taką jak szkoła, biblioteka lub agencja publiczna.

Nie przyznajemy grantów niezależnym osobom, nie wspieramy organizacji, które mają politykę dyskryminacji osób na podstawie ich rasy, koloru skóry, religii (wyznania), płci, ekspresji płciowej lub zmiany płci, wieku, kraju pochodzenia (narodowości), niepełnosprawności, stanu cywilnego, orientacji seksualnej lub statusu związanego ze służbą wojskową, niezależnie od tego, czy taka polityka dyskryminacji została sporządzona pisemnie lub czy jest praktykowana. 

Zobaczcie nasze najczęściej zadawane pytania na temat grantów, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej polityki dotyczącej grantów obowiązującej w Stanach Zjednoczonych.

Ubiegajcie się o grant w Stanach Zjednoczonych
Jeśli spełniacie zasadnicze wytyczne opisane powyżej, skorzystacie z naszego formularza aplikacji online, aby rozpocząć proces ubiegania się o grant.
Ubiegaj się o grant
Powrót do aplikacji o grant w USA
Jeśli rozpoczęliście już proces aplikacji o grant, można powrócić do swojej zaczętej aplikacji tutaj. 
Return to a U.S Grant Application
Ubiegaj się o grant poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą
Zobacz nasze najczęściej zadawane pytania na temat grantów, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce dotyczącej grantów, która obowiązuje poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.
Uzyskaj informacje na temat aplikowania

Odpowiedzialność społecznaRolnictwo oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz rozwój ekonomiczny w Ruandzie: SC Johnson wspiera uprawy złocienia

FilantropiaSamuel Curtis Johnson ustanowił standard społecznej odpowiedzialności oraz działalności charytatywnej przedsiębiorstw

FilantropiaSC Johnson pomaga dzieciom w nauce pływania, funduje park wodny dla lokalnej społeczności

Odpowiedzialność społecznaSC Johnson wspiera kobiecą przedsiębiorczość, walczy z malarią w Rwandzie przy pomocy kiosków EKOCENTER

FilantropiaGranty SC Johnson: Jak ubiegać się o darowiznę dla firmy w USA

SpołecznośćSC Johnson razem z Dibujando un Mañana pomaga dziewczynkom odmienić ich życie

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej