Granty SC Johnson: Jak ubiegać się o darowiznę dla firmy w USA

Filantropia firmy SC Johnson jest ukierunkowana na rozwój społeczności, świadczenia socjalne, zdrowie, zrównoważony rozwój oraz inne obszary, które wymagają wsparcia.
SC Johnson nie przyznaje grantów osobom prywatnym ani nie wspiera organizacji posiadających politykę dyskryminacji — na piśmie bądź w praktyce.
W SC Johnson jesteśmy dumni z naszego długiego dziedzictwa korporacyjnej filantropii – to część wprowadzania przez nas w życie naszych zasad korporacyjnych. Jeśli interesuje Was aplikowanie o grant SC Johnson, zacznijcie od przejrzenia tych najczęściej zadawanych pytań na temat darowizn naszej firmy.

Kwalifikowalność do grantów SC Johnson w USA

O Wasza organizacja musi być zarejestrowana, kwalifikować się do zwolnienia z podatku, być organizacją charytatywną typu 501(c)(3) w Stanach Zjednoczonych lub jednostką rządową, taką jak szkoła, biblioteka lub agencją publiczną.
- +

O
 • Osoby prywatne.
 • Organizacje społeczne, sportowe, weteranów, stowarzyszenia pracownicze lub grupy wyznaniowe, jednak weźmiemy pod uwagę programy, które dokumentują korzyści, jakie przynoszą społeczności. 
 • Organizacje zlokalizowane poza Stanami Zjednoczonymi.
 • Grupy działań politycznych, kandydaci na stanowiska polityczne lub lobbing.
 • Dodatki do zarobków personelu administracyjnego, wykraczające poza potrzeby administracji bądź konkretne programy lub projekty.
 • Ogólne wsparcie operacyjne organizacji wspieranych przez United Way, jednak rozpatrywane będą konkretne programy, które nie są fundowane przez United Way.
 • Konferencje, seminaria i warsztaty, gdyż jest to główna funkcja The Johnson Foundation, fundacji operacyjnej z Racine, Wisconsin, otrzymującej ogromne wsparcie SC Johnson. W indywidualnych przypadkach firma SC Johnson może wziąć pod uwagę prośby o wsparcie konferencji, seminariów lub warsztatów poza Racine.
 • Jakikolwiek program, projekt bądź wysiłek, który może spowodować możliwy konflikt interesów dla SC Johnson bądź którejkolwiek jednostki firmy (np. programy zapewniające bezpośrednie korzyści dla firmy).
 • Firma SC Johnson nie wspiera organizacji, które prowadzą politykę dyskryminacji osób na podstawie ich rasy, koloru skóry, religii (wyznania), płci, ekspresji płciowej lub zmiany płci, wieku, kraju pochodzenia (narodowości), niepełnosprawności, stanu cywilnego, orientacji seksualnej lub statusu związanego ze służbą wojskową, niezależnie od tego, czy taka polityka dyskryminacji została sporządzona pisemnie, czy też jest praktykowana. Nie przyznajemy grantów jakiejkolwiek organizacji, która stosuje taką politykę.
- +

O Firma SC Johnson nie przyznaje funduszy organizacjom mającym status 501(c)(3) w toku. Do otrzymania darowizny kwalifikują się jedynie organizacje, których zwolnienie z podatku na podstawie § 501(c)(3) zostało potwierdzone przez Urząd Skarbowy.
- +

Obszary realizacji działań SC Johnson z zakresu filantropii korporacyjnej

O
 • Rozwój ekonomiczny i rozwój społeczności — programy, które poprawiają jakość życia w takich obszarach, jak gospodarka i infrastruktura, tworzenie możliwości, rozwój ekonomiczny, bezpieczne sąsiedztwo, oferta kulturalna oraz szkolenia zawodowe.
 • Świadczenia socjalne — programy, które zapewniają wsparcie dla osób/rodzin o niskich dochodach lub które mogą wkrótce być w takiej sytuacji, aby pomóc im na drodze do samowystarczalności. Takie wsparcie ma formę świadczeń dla rodzin, osób niepełnosprawnych lub starszych, zapobieganie nieszczęściom w gospodarstwach domowych, tymczasowych schronień, a także pomocy osobom mniej uprzywilejowanym lub żyjącym w biedzie.
 • Zdrowie i dobre samopoczucie — programy, które pomagają edukować obywateli w zakresie zwalczania chorób przenoszonych przez komary lub wspierają programy edukacyjne na temat zdrowia publicznego i dobrego samopoczucia oraz sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej.
 • Edukacja — programy, które kładą nacisk na osiągnięcia akademickie uczniów i studentów, ze szczególnym uwzględnieniem wzbogacenia środowiska edukacyjnego i jego rozwoju, takie jak edukacja wczesnoszkolna, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, szkoły policealne, techniczne i zawodowe.
 • Programy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska — programy wspierające zrównoważony rozwój poprzez zarządzenie lokalnymi ekosystemami, zwalczanie emisji szkodliwych substancji, ochronę zasobów naturalnych, upiększanie otoczenia, stosowanie energii odnawialnej i ochronę przyrody.
 • Darowizny produktowe w Stanach Zjednoczonych
- +

O Mimo że kładziemy nacisk na obszary geograficzne kluczowe dla naszej działalności, rozpatrujemy też prośby regionalne bądź krajowe. W takich przypadkach zapewnimy dwuetapowy proces aplikacji, w którym najpierw gromadzimy szeroki zakres informacji na temat Waszego projektu bądź programu. Jeśli po przeglądzie tych wstępnych informacji będziemy chcieli dowiedzieć się więcej, skontaktujemy się z osobą aplikującą, aby uzyskać dodatkowe informacje, które umożliwią nam skuteczny przegląd możliwości finansowania. Jeśli nie będziemy zainteresowani możliwością finansowania, jak najszybciej poinformujemy o tym osobę aplikującą.
- +

Jak wygląda proces przyznawania grantów w USA przez firmę SC Johnson

O

Należy skontaktować się z oddziałem firmy SC Johnson w swojej okolicy, aby dowiedzieć się więcej na temat jej darowizn dla społeczności lokalnej.

Europa Północna GivingUK@scj.com

Europa Południowa GivingITA@scj.com

Europa Zachodnia GivingFRA@scj.com

Europa Środkowa GivingDEU@scj.com

ASEAN GivingASEAN@scj.com

Chiny, Hongkong i Tajwan GivingCHN@scj.com

Australia i Nowa Zelandia GivingANZ@scj.com

Japonia i Korea GivingJPN@scj.com

Argentyna i Paragwaj GivingARG@scj.com

Urugwaj i Chile GivingARG@scj.com

Brazylia GivingBRA@scj.com

Meksyk GivingMEX@scj.com

Kostaryka i Kolumbia GivingMEX@scj.com

Ekwador i Panama GivingMEX@scj.com

Gwatemala GivingMEX@scj.com

Honduras, Nikaragua & Bolivia GivingMEX@scj.com

Salwador i Peru GivingMEX@scj.com

Republika Południowej Afryki GivingZAF@scj.com

Rosja GivingRUS@scj.com

Kanada Caenrich@scj.com - Poproś o formularz

- +

O Nie ma terminów przesyłania aplikacji. Aplikacje przyjmujemy przez cały czas. W większości przypadków aplikacje są rozpatrywane przez personel w ciągu 90-120 dni od ich przesłania.
- +

O Nie. Wszystkie aplikacje należy przesyłać za pośrednictwem naszego procesu aplikacji online.
- +

O W większości przypadków proces przeglądu grantów trwa 90-120 dni.
- +

O Po wysłaniu aplikacji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Po wstępnym przeglądzie możemy się z Tobą skontaktować z prośbą o podanie dodatkowych informacji. W ramach ostatecznego przeglądu aplikacji otrzymasz powiadomienie wskazujące, czy Twoja prośba o grant została przyjęta, czy też odrzucona. Prosimy zauważyć, że proces przeglądu zwykle trwa 90-120 dni.
- +

O Dla wszystkich grantów powyżej 5000 dolarów po zakończeniu projektu lub roku programu oczekujemy raportu o wynikach, tj. na temat sukcesów w realizacji celów, liczby obsługiwanych osób, zdobytych funduszy itp.
- +

O W przypadku dodatkowych pytań po przejrzeniu naszej strony internetowej skontaktuj się z nami pocztą elektroniczną pod adresem: USCommu@scj.com
- +

Jak wypełnić aplikację o grant w USA SC Johnson

O
 • Bieżąca lista kierowników i dyrektorów firmy
 • Wyszczególniony program / budżet projektu
 • Kopia wystawionego przez Urząd Skarbowy pisma potwierdzającego zwolnienie z podatku federalnego na podstawie § 501(c)(3)
 • Lista ofiarodawców korporacyjnych oraz fundacyjnych
- +

O Nie, możesz zacząć wypełnianie aplikacji, a następnie ją zapisać i dokończyć kiedy indziej. Wystarczy, że klikniesz przycisk „Zapisz i dokończ później” u dołu każdej strony aplikacji.
- +

O Nie, Twoja aplikacja NIE zostanie automatycznie zapisana. Aby nie utracić danych z aplikacji, kliknij przycisk „Zapisz i dokończ później” u dołu każdej strony aplikacji.
- +

O Tak, kliknij łącze „Wersja do wydrukowania” w prawym górnym rogu każdej strony aplikacji.
- +

O Możesz skorzystać z kart u góry strony lub z przycisku „Wstecz” lub z łącza „Powrót do mojego konta” w prawym górnym rogu strony aplikacji.
- +

O Aby sprawdzić pisownię w polu, kliknij czerwony znacznik wyboru po prawej stronie pola tekstowego.
- +

O Akceptujemy następujące typy plików: Word, Excel, PowerPoint, PDF. Łączny rozmiar wszystkich przesyłanych plików nie może przekroczyć 25 MB.
- +

O Po utworzeniu konta do aplikacji o grant online otrzymasz wiadomość e-mail z adresem e-mail oraz hasłem zapewniającymi dostęp do zapisanej przez siebie aplikacji. Ta wiadomość e-mail będzie również zawierała adres sieciowy strony logowania do konta.
- +

O Po wypełnieniu aplikacji online należy kliknąć przycisk „Przejrzyj i wyślij” u dołu ostatniej strony aplikacji, aby przesłać swoją aplikację elektronicznie. Po przesłaniu aplikacji wyślemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem na adres e-mail wykorzystany do utworzenia konta do aplikacji o grant online.
- +
Ubiegajcie się o grant w Stanach Zjednoczonych
Jeśli spełniacie zasadnicze wytyczne opisane powyżej, skorzystacie z naszego formularza aplikacji online, aby rozpocząć proces ubiegania się o grant.
Ubiegaj się o grant
Powrót do aplikacji o grant w USA
Jeśli rozpoczęliście już proces aplikacji o grant, można powrócić do swojej zaczętej aplikacji tutaj. 
Return to a U.S Grant Application

FilantropiaSC Johnson pomaga dzieciom w nauce pływania, funduje park wodny dla lokalnej społeczności

EdukacjaBez opłat: Kierownictwo SC Johnson wspiera edukację i rozwój karier członków społeczności, przekazując fundusze na cele programu Gateway Promise

EdukacjaWynikiem zorganizowanego przez firmę SC Johnson konkursu czytelniczego było przeczytanie 1,8 mln książek w ciągu jednego roku szkolnego

EdukacjaRozwijanie umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych: SC Johnson wspiera edukację i rozwój ekonomiczny poprzez rozbudowę szkół technicznych

ZdrowieSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

EdukacjaSC Johnson Encourages Reading and Kindness with Literacy Program and the Book “Wonder”

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej