Escola Johnson w Fortalezie w Brazylii

SC Johnson kontynuuje kilkudziesięcioletnią historię swojej działalności w Brazylii, pomagając edukować dzieci w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki 

Nowa szkoła Escola Johnson w Fortalezie w Brazylii jest ukoronowaniem 80-letniej historii filantropii i współpracy partnerskiej z tym krajem.
Firma SC Johnson przekazała 250 000 USD w celu ufundowania paneli słonecznych dla szkoły oraz przekazała 200 000 na rzecz STEM Brasil.
Zapoznając się z historią firmy SC Johnson, można od razu zauważyć, że rodzina znaczy dla nas wiele. Ponieważ jesteśmy firmą rodzinną z ponad 130-letnią historią, spuścizna poprzednich pokoleń jest dla nas drogowskazem i inspiracją.

Z całą pewnością było tak w przypadku H.F. Johnsona, Jr. — lidera reprezentującego trzecie pokolenie firmy — oraz uczniów w Fortalezie w Brazylii.

W 1935 r. H.F. poprowadził ekspedycję do Brazylii o dystansie blisko 25 000 kilometrów. Celem wyprawy było zbadanie palmy Carnauba, z której można było pozyskać wosk Carnauba, kluczowy składnik produktów SC Johnson w tamtych czasach. H.F. odnalazł palmę i rozpoczął w Fortalezie działalność mającą na celu jej zbadanie. Podczas tej podróży odkrył jednak wiele więcej.
Escola Johnson w czasach jej utworzenia w latach 60. ubiegłego wieku
Escola Johnson została założona na początku lat 60. ubiegłego wieku, a jej celem było zapewnienie dzieciom w regionie dostępu do formalnej edukacji.
H.F. był nie tylko biznesmenem, ale przede wszystkim filantropem. Odwiedzając Fortalezę w kolejnych latach, dostrzegł, że wiele dzieci mieszkających w pobliżu siedziby firmy w Fortalezie nie ma dostępu do edukacji.

W 1963 roku SC Johnson otworzył Escola Johnson, pierwszą publiczną szkołę podstawową w Brazylii. Szkoła mieściła się w wyznaczonej części magazynów firmy w Fortalezie, składała się z sal lekcyjnych, kuchni i stołówki. Była tam nawet przychodnia, w której dzieci mogły się leczyć. Uczęszczało do niej 300 dzieci.

Ostatecznie firma SC Johnson przekazała szkołę Escola Johnson rządowi Brazylii. Jednak nasze relacje z Fortalezą nigdy nie osłabły, tak samo jak nasze zaangażowanie na rzecz edukacji. Przez lata firma SC Johnson wspierała Escola Johnson poprzez granty i upominki, w tym ufundowanie gabinetu dentystycznego, nowych laboratoriów naukowych, boiska sportowego, a także przebudowę szkoły.
Program filantropii korporacyjnej SC Johnson dostarcza uczniom pracownie naukowe wraz z wyposażeniem.
To laboratorium naukowe Mr Muscle w RPA jest przykładem zaangażowania firmy SC Johnson na rzecz edukacji STEM.
Przenieśmy się teraz szybko w czasie do roku 2018. Obecnie jesteśmy tak samo zainteresowani rozwojem edukacji, jak H.F. w latach 60. Jest to jeden z głównych obszarów naszego zainteresowania w zakresie filantropii korporacyjnej. Od 1937 r. SC Johnson co rok przekazuje 5% dochodów przed opodatkowaniem organizacjom charytatywnym.

Obecnie skupiamy się na nauce, technologii, inżynierii i matematyce, które łącznie są określane skrótem STEM (science, technology, engineering, and mathematics). Od kilkudziesięciu lat inwestujemy w edukację w tym zakresie w różnych miejscach na całym świecie.

Przykładowo od ponad 20 lat współpracujemy z Gateway Technical College w Racine, w stanie Wisconsin. Oprócz wsparcia różnorodnych programów tej uczelni przekazaliśmy miliony dolarów na rzecz rozszerzenia iMET Center, ośrodka kształcenia praktycznych umiejętności, w którym mieści się m.in. pierwsze laboratorium produkcyjne tego college’u.

Z kolei w RPA współpracowaliśmy z fundacją South African Medical and Education Foundation, aby otworzyć nasze pierwsze laboratorium naukowe Mr Muscle w zakresie STEM. W 2017 r. rozpoczęliśmy drugi projekt laboratorium naukowego SC Johnson w szkole podstawowej Cosmo City West, fundując nowoczesne laboratorium naukowe dla szkoły.
Fisk Johnson z gubernatorem Camilo Santaną i dyrektorką Escola Johnson, Vanessą Gripp
Prezes i dyrektor generalny SC Johnson, Fisk Johnson, świętuje otwarcie nowej szkoły Escola Johnson z gubernatorem Camilo Santaną oraz dyrektorką szkoły Vanessą Gripp.
W 2018 r. wykonaliśmy kolejny krok, łącząc nasze zaangażowanie na rzecz edukacji, długą historię współpracy z rządem Brazylii oraz stałe inwestycje w energie odnawialne. Wraz z lokalnymi partnerami uczciliśmy powstanie nowego budynku szkoły Escola Johnson w Fortalezie.

To nowoczesna szkoła publiczna dla klas od 9 do 12. Zarządza nią stan Ceará przy wsparciu SC Johnson oraz Federacji Przemysłu Ceará (FIEC, Federation of Industry of Ceará). W dwupiętrowym budynku mieści się m.in. laboratorium naukowe, sala gimnastyczna, biblioteka i stołówka.

Co ważne szkoła jest zaopatrywana w energię zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Grant od SC Johnson pozwolił na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w szkole, które spełniają 100% jej potrzeb na energię elektryczną. To pierwsza tego rodzaju ekologiczna szkoła w tym regionie.
 
Energia odnawialna to ważne zagadnienie dla firmy SC Johnson, więc z przyjemnością skorzystaliśmy z możliwości zapewnienia do niej dostępu szkole oraz uczniom.
Panele fotowoltaiczne w szkole Escola Johnson to wyjątkowa inicjatywa, która jest wyrazem stałego zaangażowania firmy SC Johnson na rzecz ochrony środowiska oraz stanowi modelowy przykład dla innych szkół w stanie Ceará.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

W duchu tego dziedzictwa szkoła kieruje uwagę również na palmę Carnauba, ze względu na którą H.F. Johnson, Jr. odwiedził Fortalezę przed laty. Firma wsparła budowę lokalnej szklarni oraz rozwój programu edukacyjnego łączącego nauki o środowisku oraz edukację ekonomiczną.

Uczniowie zasadzą i będą hodowali sadzonki drzewa palmy Carnauba, a następnie będą je sprzedawać społeczności we współpracy z organizacją Junior Achievement. Program stanowi istotną część edukacji w zakresie nauk ścisłych w Escola Johnson oraz wspiera takie wartości, jak zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość.

Firma SC Johnson przekazała w 2018 r. ponadto 200 000 USD na rzecz STEM Brasil, aby wspierać edukację uczniów. Fundusze będą wykorzystane na cel kształcenia STEM oraz szkoleń dla nauczycieli w Escola Johnson oraz innych szkół w regionie. Z wyników egzaminu stanowego przeprowadzonego w 2014 r. wynika, że 84% szkół uczestniczących w programie STEM Brasil uzyskało o 20% wyższą punktację z matematyki.

Klasa STEM w Escola Johnson
Laboratorium Escola Johnson w Fortalezie w Brazylii.

EdukacjaSC Johnson wspiera fundusze STEM, umiejętność czytania i pisania oraz innowacje

FilantropiaNadanie nazwy SC Johnson College of Business w Cornell University, po tym jak spółka i Fisk Johnson przekazali 150 milionów dolarów

EdukacjaBez opłat: Kierownictwo SC Johnson wspiera edukację i rozwój karier członków społeczności, przekazując fundusze na cele programu Gateway Promise

EdukacjaRozwijanie umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych: SC Johnson wspiera edukację i rozwój ekonomiczny poprzez rozbudowę szkół technicznych

FilantropiaSC Johnson pomaga dzieciom w nauce pływania, funduje park wodny dla lokalnej społeczności

EdukacjaNauka w praktyce: Mr Muscle Science Lab wspiera edukację w zakresie nauk ścisłych (STEM) w RPA

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej