Pracownicy SC Johnson udzielają się społecznie w ramach wolontariatu

Filantropia korporacyjna, wolontariat pracowniczy: SC Johnson pomaga w polepszaniu życia lokalnych społeczności

Wolontariatowi i wsparciu korporacyjnemu firmy SC Johnson przyświeca jedna podstawowa zasada – poprawiać jakość życia rodzin.
Od 1937 roku firma SC Johnson przekazuje pięć procent zysków przed opodatkowaniem organizacjom charytatywnym.
H. F. Johnson Jr, należący do trzeciego pokolenia zarządzających SC Johnson, mówił, że dla utrzymania zdrowego środowiska w firmie konieczne jest stworzenie zdrowego środowiska w lokalnej społeczności. Innymi słowy, dzięki przywództwu wspólnotowemu nie tylko pomaga się swojej społeczności, ale również poprawia się działalność firmy. 
 
W roku 1976 zawarliśmy tę ideę wraz z innymi najważniejszymi zasadami w kodeksie „W to wierzymy”, którym nasza firma kieruje się po dziś dzień. 
Od 1937 roku firma SC Johnson przekazuje każdego roku 5% zysków przed opodatkowaniem dla organizacji charytatywnych, pomagając w podnoszeniu warunków życia rodzin.
To przekonanie realizujemy w SC Johnson na niezliczone sposoby: od darowizn wspierających edukację, przez walkę z chorobami przenoszonymi przez owady, po programy pomagające najbardziej potrzebującym członkom naszych społeczności na całym świecie.
 
Od 1937 firma każdego roku przeznacza 5% swojego zysku przed opodatkowaniem na cele charytatywne. Skupiamy się na pomaganiu w obszarach rozwoju społeczności i rozwoju ekonomicznego, pomocy społecznej, zdrowia i dobrobytu, edukacji, programów zrównoważonego rozwoju i programów ekologicznych oraz sztuki, kultury i nauk humanistycznych.
 
Ponadto każdego roku przekazujemy bezpłatnie tysiące produktów, np. dostarczając środki przeciw owadom i środki czyszczące społecznościom dotkniętym klęskami żywiołowymi.
W roku 1959 firma utworzyła fundusz charytatywny SC Johnson Fund. Został on później przemianowany na SC Johnson Giving. Fundusz ma za zadanie wspierać organizacje non-profit i programy mające pozytywny wpływ na społeczności, w których działamy, a także na cały świat.
 
Na przestrzeni lat SC Johnson i SC Johnson Giving przekazały miliony dolarów organizacjom, które sprawiają, że świat staje się lepszym miejscem do życia dla rodzin. Oto kilka przykładów z ostatnich lat:

Odpowiedzialność społecznaSC Johnson wspiera kobiecą przedsiębiorczość, walczy z malarią w Rwandzie przy pomocy kiosków EKOCENTER

SpołecznośćSC Johnson razem z Dibujando un Mañana pomaga dziewczynkom odmienić ich życie

EdukacjaNauka w praktyce: Mr Muscle Science Lab wspiera edukację w zakresie nauk ścisłych (STEM) w RPA

EdukacjaEdukacja w zakresie nauk ścisłych rozwija się w Niemczech dzięki wsparciu NeanderLAB przez SC Johnson

ZdrowieSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

EdukacjaBez opłat: Kierownictwo SC Johnson wspiera edukację i rozwój karier członków społeczności, przekazując fundusze na cele programu Gateway Promise

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej